Qcvn 07/2009/BTNMT ngưỡng chất thải nguy hại

Đọc để biết thông tin về chất thải nguy hại:

trò chuyện thái và trà
Qcvn 07/2009/BTNMT ngưỡng chất thải nguy hại

1. Căn cứ xác định chất thải nguy hại:

Ngưỡng chất thải nguy hại là gì? Ngưỡng chất thải nguy hại (hay còn gọi là ngưỡng chất thải nguy hại) là giới hạn định lượng về tính chất nguy hại hoặc thành phần nguy hại của chất thải làm cơ sở cho việc xác định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại. (QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại).
Ngưỡng chất thải nguy hại là cơ sở để xác định chất thải nguy hại, trong đó nêu rõ sự cần thiết áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại để xác định chất thải thuộc Danh mục chất thải nguy hại. Trong đó, căn cứ vào ngưỡng chất thải nguy hại, chất thải nguy hại được phân thành 2 loại như sau:

Là chất thải nguy hại trong mọi trường hợp (có ký hiệu ** trong Danh mục chất thải nguy hại); Không nhất thiết áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại xác định luôn là chất thải nguy hại;
Có khả năng chất thải nguy hại (có ký hiệu * trong Danh mục chất thải nguy hại) có ít nhất một tính chất nguy hại hoặc thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT. Nếu không áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại, nó phải luôn được phân loại là chất thải nguy hại. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với một số đặc tính, thành phần nguy hại thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về môi trường;

2. Nguyên tắc chung về căn cứ xác định chất thải nguy hại:

Mọi loại ** chất thải hoặc hỗn hợp chất thải có chứa ít nhất một thành phần chất thải loại ** thuộc Danh mục chất thải nguy hại không phải lấy mẫu, phân tích để so sánh với ngưỡng CTNH được xác định ngay là chất thải nguy hại. hoặc hỗn hợp, trường hợp là chất thải nguy hại, trừ trường hợp phân tích nhằm mục đích khác, kể cả phân tích để phân loại chất thải nguy hại theo thành phần nguy hại quy định tại điểm 2.1.3.
Bất kỳ chất thải loại * hoặc hỗn hợp chất thải loại * nào không chứng minh được không phải là chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại. Nếu một dòng tuần hoàn (lặp đi lặp lại) đều đặn (tương đối ổn định) từ một nguồn nhất định (chẳng hạn như bùn từ hệ thống xử lý nước thải) là nguy hiểm về bản chất hoặc thành phần khi vượt quá ngưỡng, khi không vượt quá ngưỡng (dưới ngưỡng ) của chất thải nguy hại tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau thì dòng thải phải được xác định là chất thải nguy hại, trừ trường hợp phải xác định riêng cho từng lô chất thải riêng lẻ trong dòng chất thải. Hỗn hợp chất thải có chứa ít nhất một thành phần chất thải nguy hại được coi là chất thải nguy hại (hoặc hỗn hợp chất thải nguy hại) và phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

3. Hướng dẫn xác định mã số chất thải nguy hại đối với chất thải không xác định được tên, mã số cụ thể

Một trong những trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu là “tự chịu trách nhiệm”. chịu trách nhiệm phân định, phân loại, xác định lượng CTNH phải khai báo và quản lý”. Các công ty, cơ sở phát sinh chất thải phải có trách nhiệm xác định và phân loại chất thải nguy hại.
Để có cơ sở xác định chất thải nguy hại của một chất, chủ nguồn thải phải tiến hành lấy mẫu, phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT). Về áp dụng mã số chất thải nguy hại, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 (Danh mục chất thải nguy hại), Phần A (Hướng dẫn sử dụng danh sách chất thải nguy hại) bao gồm các hướng dẫn về quy trình tìm và sử dụng danh sách trong Phần 2.
Trường hợp không tìm được mã chất thải nguy hại cụ thể theo nguồn, dòng thải thì áp dụng mã chất thải nguy hại từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại Quy chuẩn an toàn môi trường . . .

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765