Phẩm chất chính trị của Đảng viên là gì?

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đảng viên là gì? Chất lượng đề cập đến các thuộc tính và đặc điểm vốn có của sự vật. Theo nghĩa hẹp, phẩm chất là một khái niệm sinh lý dùng để chỉ những đặc tính vốn có của sinh vật như hệ thần kinh, các giác quan và cơ quan vận động. Những đặc điểm bên trong là cơ sở tự nhiên để con người tiếp nhận các hiện tượng tâm lý và các thuộc tính tâm lý. Theo nghĩa rộng, phẩm chất chỉ những đặc điểm tâm lý như tính cách, ý chí, sở thích, khí chất, phong cách. Đảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là:

Về chính trị, tư tưởng:

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc và nhân dân; Sự kiện xác định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.
Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp dịch vụ của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước – dân tộc, của nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân.
– Tuyệt đối phục tùng sứ mệnh của tổ chức, yên tâm công tác.
– Giữ nghiêm kỷ dịch vụ phát ngôn theo nguyên tắc, điều lệ Đảng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765