Phải làm gì nếu ngân hàng phá sản?

Rate this post

Hiện nay, hình thức gửi tiền tiết kiệm ngân hàng được đánh giá là một trong những hình thức đầu tư an toàn và sinh lời cao. Tuy nhiên, hình thức đầu tư này có thực sự an toàn tuyệt đối? Phá sản hay không? Và nếu Ngân hàng phá sản thì khách hàng có lấy lại được tiền đặt cọc không?

nếu ngân hàng phá sản

1. Ngân hàng có phá sản được không?

Ngân hàng là một tổ chức, thường là một doanh nghiệp, nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán séc và thực hiện các dịch vụ liên quan khác cho công chúng. Hiện nay ở Việt Nam chưa có ngân hàng nào phá sản vì để một ngân hàng phá sản là khá khó khăn. Bởi khi ngân hàng thương mại hoạt động không tốt, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo bằng nhiều biện pháp để cứu. Đồng thời, thủ tục phá sản ngân hàng cũng tương đối phức tạp hơn với nhiều biện pháp phục hồi.

Tuy nhiên, nước ta lại cho phép ngân hàng, tổ chức tín dụng yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản. Phá sản là khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án tuyên bố phá sản. Theo đó, một ngân hàng có thể bị coi là phá sản khi ngân hàng đó lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng.

Căn cứ Điều 155 dịch vụ các tổ chức tín dụng 2010 được bổ sung khoản 29 Điều 1 dịch vụ các tổ chức tín dụng 2017, việc phá sản tổ chức tín dụng được quy định cụ thể như sau:

Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản thì tổ chức tín dụng đó phải làm đơn yêu cầu Tòa án yêu cầu mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp dịch vụ về phá sản.

Xem thêm  Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng theo quy định trên, Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản và áp dụng ngay thủ tục thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều này. Pháp dịch vụ. dịch vụ phá sản.

Sau khi Thẩm phán bổ nhiệm Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng.

2. Ngân hàng phá sản trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 152 Khoản 1e Điều 1 dịch vụ sửa đổi dịch vụ các tổ chức tín dụng năm 2017, việc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được quy định như sau:

– Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 2 Điều 148c khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d, khoản 7 Điều 151a hoặc khoản 7 Điều 151d của dịch vụ này khi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản.

– Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương phá sản đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 148, khoản 4 Điều 148c, khoản 2 Điều 149a, khoản 4 Điều 149d, khoản 7 Điều 151a, khoản 7 Điều 151d của dịch vụ này thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 147a của dịch vụ này.

Xem thêm  Thỏa thuận chấm dứt là gì? [Cập nhật 2023]

Theo quy định trên, pháp dịch vụ cho phép ngân hàng làm ăn kém hiệu quả được phá sản. Tuy nhiên, tỷ lệ phá sản của một tổ chức tín dụng nói chung hay một ngân hàng nói riêng là rất thấp, bởi một ngân hàng làm ăn kém hiệu quả sẽ được NHNN chỉ đạo và thực hiện nhiều phương án khác nhau. như: thu hồi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, buộc chuyển giao. Theo đó, có thể hiểu, việc để một ngân hàng phá sản chỉ là biện pháp cuối cùng khi ngân hàng đó đã bị NHNN kiểm soát đặc biệt và không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không thành công các phương án. ở đó.

3. Phá sản, người gửi tiết kiệm có rút được tiền hay không?

Trong trường hợp ngân hàng gặp sự cố, người gửi tiền có thể không rút được toàn bộ số tiền mình đã gửi mà chỉ nhận được một khoản tiền bảo hiểm bồi thường. Theo quy định tại Điều 6 dịch vụ Bảo hiểm tiền gửi 2012, ngân hàng nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ ngân hàng chính sách.

Cụ thể, tại Điều 4 dịch vụ Bảo hiểm tiền gửi 2012 có giải thích như sau:

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. tiền hoặc phá sản.

Xem thêm  Sơ đồ tổ chức của khách sạn 5 sao

Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo dịch vụ các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh.

Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm tiền gửi của người được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của dịch vụ Bảo hiểm tiền gửi (bao gồm tiền gốc và tiền gửi). tiền lãi) của người tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Mặt khác, việc chia tài sản của ngân hàng phá sản được quy định cụ thể tại Điều 101 dịch vụ Phá sản 2014. Theo đó, việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

Xem thêm  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

– Chi phí phá sản;

– Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

– Tiền gửi; số tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản theo quy định của pháp dịch vụ về bảo hiểm tiền gửi và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trường hợp giá trị tài sản không đủ thanh toán thì các đối tượng cùng thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số tiền nợ.

– Trường hợp giá trị tài sản của tổ chức tín dụng còn lại, sau khi đã thanh toán đủ các khoản nợ theo thứ tự trên, phần còn lại thuộc về:

+ Thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

+ Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Cổ đông của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần.

Xem thêm  Celo (tab CELO) là gì?

Như vậy, trong trường hợp ngân hàng phá sản, người gửi tiền sẽ được bảo hiểm số tiền lên tới 125 triệu đồng. Ngoài việc nhận được tiền bảo hiểm, người gửi tiền còn có thể nhận được tiền bồi thường từ việc thanh lý tài sản của ngân hàng phá sản. Tuy nhiên, người gửi tiền cũng cần lưu ý khi phá sản, tài sản còn lại của ngân hàng sẽ được ưu tiên thanh toán lần lượt cho các đối tượng sau: Chi phí phá sản; Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ của người lao động; sau đó đến tiền gửi.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765