Nhược điểm của trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp

Nhược điểm của trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp
Nhược điểm của trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp

1. Tổng quan về Trọng tài thương mại

Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp ra đời trong hoạt động thương mại, là phương thức thông qua một tổ chức trọng tài do các bên thoả thuận, có nhiều ưu điểm và hạn chế khó khăn trong việc giải quyết. . Được thành lập trên nguyên tắc tôn trọng tự do ý chí của các bên, trọng tài ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các quan hệ thương mại không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn ở cấp độ quốc tế. Theo từ điển tiếng Việt, trọng tài viên được hiểu là “người được chỉ định làm trọng tài viên để phân xử và giải quyết tranh chấp”. Theo Grand Dictionnaire de l’économie de Marché, kinh doanh chênh lệch giá được định nghĩa như sau:

Trọng tài là một phương thức giải quyết tranh chấp hòa bình. Chỉ có hai bên tự nguyện gửi các sự kiện và tranh chấp cho một bên thứ ba công bằng và khách quan để phán quyết, phán quyết của người đó có giá trị ràng buộc đối với cả hai bên“.

Theo Tòa án Trọng tài Hoa Kỳ (AAA):

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp bằng cách đưa tranh chấp ra cho một hoặc một số người khách quan xem xét giải quyết và họ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng có giá trị pháp lý đối với các bên tranh chấp.“.

TNHH Trọng tài thương mại năm 2010 của nước ta tại Khoản 1 Điều 3 quy định như sau: “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của TNHH này“.

Như vậy, trọng tài thương mại là thiết chế dân chủ trong giải quyết tranh chấp thương mại. Theo đó, trọng tài viên không có thẩm quyền đương nhiên, mà chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi được các bên có quyền lợi liên quan chỉ định và thẩm quyền của trọng tài viên được xác lập trên cơ sở thỏa thuận trọng tài. đồng ý). các bên về việc giải quyết tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh bằng trọng tài).

2. Lợi ích của việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Thứ nhất, thủ tục trọng tài thuận tiện, nhanh chóng thể hiện tính đơn giản, linh hoạt, mềm dẻo của thủ tục. Các bên có thể chủ động về thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp mà không phải trải qua nhiều cấp tranh tụng như tại tòa án, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các bên tranh chấp.

Thứ hai, khả năng chỉ định trọng tài viên thành lập hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chính xác. tử thi.

Thứ ba, nguyên tắc trọng tài không công khai giúp các bên giữ được uy tín trên thương trường. Đây được coi là lợi thế được các bên tham gia xung đột ủng hộ nhiều nhất.

Thứ tư, các bên tranh chấp có khả năng tác động đến quá trình trọng tài, kiểm soát việc cung cấp bằng chứng của họ và giúp các bên duy trì hiểu biết kinh doanh của họ. Thứ năm, trọng tài khi giải quyết tranh chấp nhân danh ý chí của các bên, không nhân danh cơ quan pháp TNHH của nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

3. Nhược điểm của cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Bên cạnh nhiều ưu điểm nêu trên, trọng tài thương mại cũng có một số nhược điểm so với đưa ra tòa án, bao gồm:

Thứ nhất, do trọng tài chỉ đưa ra phán quyết sau một cấp xét xử nên nhiều khi phán quyết của trọng tài bị sai, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Thứ hai, Trọng tài không phải là cơ quan nhà nước nên khi ra phán quyết, trong trường hợp cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để thu thập chứng cứ, Trọng tài không thể ra phán quyết có tính chất ràng buộc đối với vụ việc. vấn đề buộc Tòa án thi hành bản án của mình.

Thứ ba, trên thực tế, việc thi hành phán quyết trọng tài hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước hiện nay chưa coi trọng việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nên chưa có ý thức tự giác thực hiện.

Thứ tư, khi không thể đưa ra trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại thì khi tranh chấp phát sinh, trọng tài không có thẩm quyền giải quyết dù công ty có ý định đó.

4. Vai trò của Tòa án trong Trọng tài Thương mại

Tòa án là một hệ thống cơ quan có chức năng cụ thể trong bất kỳ bộ máy nhà nước nào. Trong đó, Tòa án là cơ quan quyền lực duy nhất của Nhà nước thực hiện chức năng xét xử, đưa ra phán quyết buộc các bên phải thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước. Theo Khoản 1 Điều 102 Hiến pháp 2013 quy định:

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tòa án thành lập trên lãnh thổ Việt Nam đều tham gia trọng tài mà chỉ có Tòa kinh tế – tòa chuyên giải quyết các tranh chấp thương mại – trợ giúp trọng tài. Bởi vì, xuất phát từ bản chất của tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại mà các bên tranh chấp là cá nhân, tổ chức nghề nghiệp. Nhu cầu hỗ trợ của Tòa án trong trọng tài thương mại thể hiện ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, xuất phát từ bản chất của trọng tài – trọng tài là cơ quan tài phán phi chính phủ mà thẩm quyền của nó bắt nguồn từ “quyền năng hợp đồng” do các bên tranh chấp giao phó, ủy thác. Phán quyết trọng tài không phải là quyền lực của nhà nước, không thể hiện ý chí của nhà nước mà thể hiện ý chí của các bên tranh chấp. Vì vậy, trong quá trình giải quyết tranh chấp, Trọng tài gặp rất nhiều khó khăn, những khó khăn này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Trọng tài và cần có sự hỗ trợ của Tòa án và các cơ quan xét xử. khác. Trong quá trình tố tụng trọng tài, có những trường hợp không thể giải quyết bằng trọng tài như không chọn được trọng tài viên, khi xem xét năng lực giải quyết tranh chấp của trọng tài viên,… Với sự giúp đỡ của tòa án, tranh chấp khó có thể được giải quyết tại trọng tài, do các bên không thỏa thuận được trong quá trình tố tụng. Vì vậy, sự hỗ trợ của Tòa án là rất quan trọng nhằm tránh sự bế tắc của hoạt động trọng tài, để trọng tài giải quyết tốt các tranh chấp mà các bên đã giao phó.

Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động trọng tài: Nhà nước nói chung, cơ quan nhà nước nói riêng có thẩm quyền quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong xã hội, trong đó có trọng tài viên. Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp TNHH về trọng tài đã thể hiện quyền làm chủ của mình đối với hoạt động trọng tài và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động trọng tài.

Thứ ba, sự hỗ trợ của Tòa án đối với hoạt động trọng tài đã đảm bảo hiệu quả của hoạt động trọng tài. Trọng tài thương mại có nhiều ưu điểm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bên phát huy tối đa ý chí của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, bên cạnh những tồn tại vốn có, trọng tài hoạt động chưa hiệu quả, chưa bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Tòa án hỗ trợ Trọng tài viên áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tòa án hủy quyết định của Trọng tài nếu quyết định của Trọng tài thuộc các trường hợp do pháp TNHH quy định.

5. Thực trạng Hỗ trợ Pháp lý trong Trọng tài Thương mại ở Việt Nam

5.1 Thành tích

Một trong những điểm quan trọng nhất của pháp TNHH trọng tài thương mại thể hiện rõ mối quan hệ giữa Trọng tài và Tòa án trong toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp của các bên. TNHH đã đưa ra hàng loạt quy định mới nhằm xác định quan hệ pháp TNHH quan trọng này: quy định rõ Tòa án có thẩm quyền giải quyết các việc trọng tài và liệt kê 8 lĩnh vực thẩm quyền của Tòa án trong các việc đó. trọng tài với trọng tài viên nói riêng: thu thập chứng cứ, bảo quản chứng cứ; đăng ký phán quyết trọng tài; tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu; xác định thẩm quyền của hội đồng trọng tài; xét xử và yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; đảm bảo sự có mặt của người làm chứng; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; chỉ định, thay đổi trọng tài viên. Các quy định khác của pháp TNHH có liên quan đã cụ thể hóa nội dung các thẩm quyền này của Tòa án. Các quy định này đã khắc phục được những hạn chế của Pháp lệnh trọng tài thương mại, tạo thuận lợi cho Tòa án, Hội đồng trọng tài cũng như các bên tranh chấp tránh nhầm lẫn trong các vụ việc cụ thể, thuận lợi cho việc thỏa thuận. thuận lợi cho hoạt động đúng đắn của trọng tài viên.

5.2 Các hạn chế vẫn tồn tại

Mặc dù pháp TNHH hiện hành được đánh giá cao trong việc xây dựng cơ chế tư pháp hỗ trợ hội đồng trọng tài trong quá trình làm việc nhưng vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Tức là pháp TNHH chưa quy định hình phạt đối với người không chấp hành quyết định của tòa án về thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng. Hai hoạt động này thể hiện sự hỗ trợ đáng kể của Tòa án đối với Hội đồng Trọng tài bởi nếu không có sự trợ giúp của các cơ quan nhà nước này thì Hội đồng Trọng tài khó có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, việc hỗ trợ của Tòa án mới chỉ dừng lại ở mức gửi văn bản cho cá nhân, tổ chức có liên quan mà chưa thấy trước biện pháp xử lý đối với cá nhân, tổ chức này nếu họ không thực hiện. thực hiện yêu cầu của Tòa án. Trong Bộ TNHH tố tụng dân sự không có quy định về “Thủ tục giải quyết khiếu nại của trọng tài thương mại Việt Nam”. Đó cũng là kẽ hở của pháp TNHH gây khó khăn, chậm trễ trong thực tiễn giải quyết tranh chấp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765