Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ thu nhập theo Thông tư 200

Rate this post

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 521 (Các khoản giảm trừ thu nhập)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc hạch toán tài khoản 521 (các khoản giảm trừ thu nhập) như sau:

1.1. Mục đích sử dụng tài khoản 521 (giảm trừ thu nhập)

Tài khoản 521 (Các khoản giảm trừ thu nhập) dùng để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng hóa. Tài khoản 521 (các khoản giảm trừ thu nhập) không phản ánh các khoản thuế được khấu trừ vào thu nhập, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp trực tiếp.

Hạch toán các khoản giảm trừ thu nhập theo Thông tư 133 và Thông tư 200

1.2. Điều chỉnh thu nhập tài khoản 521 (khấu trừ thu nhập)

Việc điều chỉnh giảm thu nhập được thực hiện như sau:

– Số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh trong cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh giảm thu nhập của kỳ phát sinh;

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ kỳ trước đã tiêu thụ được chuyển sang kỳ sau, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại được ghi giảm doanh thu theo giá gốc.

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ từ kỳ trước chuyển sang kỳ sau được giảm giá, chiết khấu thương mại hoặc bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm lập Báo cáo tài chính thì kế toán cần lưu ý điều này. là sự kiện điều chỉnh phát sinh sau ngày lập bảng cân đối kế toán và làm giảm doanh thu trên báo cáo tài chính của kỳ báo cáo (kỳ trước).

Xem thêm  Mẫu thư mời thầu rút gọn [Chi tiết 2023]

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, chiết khấu thương mại hoặc bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì Công ty hạch toán giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

1.3. chiết khấu thương mại phải trả

Chiết khấu thương mại phải trả là số tiền công ty giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Người bán phải hạch toán khoản chiết khấu thương mại theo nguyên tắc sau:

– Trường hợp trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng có thể hiện khoản chiết khấu thương mại dành cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải trả (giá bán ghi trên hóa đơn là giá đã khấu trừ); chiết khấu thương mại), Công ty (bên bán) không sử dụng tài khoản 521 (các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu bán hàng được phản ánh theo giá gốc trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần).

– Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà công ty trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh giảm trừ số tiền phải trả trên hóa đơn. Trong trường hợp này, người bán ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá không bao gồm chiết khấu thương mại (doanh thu gộp). Giảm giá kinh doanh phải được theo dõi riêng trong tài khoản 521 (khấu trừ thu nhập) thường phát sinh trong các tình huống như:

Xem thêm  Bảng Giá Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Nẵng Uy Tín, Chuyên Nghiệp 2023

+ Số tiền chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng đã đăng ký trên hóa đơn cuối cùng. Trường hợp này có thể xảy ra do người mua có thể mua nhiều lần để đạt đủ số tiền mua đã chiết khấu, và chiết khấu thương mại chỉ được xác định ở lần mua cuối cùng;

+ Chỉ có nhà sản xuất khi đến cuối kỳ mới xác định được lượng hàng mà nhà phân phối (như siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có cơ sở xác định số chiết khấu thương mại phải trả căn cứ vào doanh số hoặc số lượng sản phẩm. đã bán . .

1.4. Nguyên tắc thực hiện chiết khấu hàng bán.

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, phẩm chất, không đảm bảo chất lượng theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Người bán phải hạch toán giảm giá hàng bán theo nguyên tắc sau:

– Trường hợp trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng có thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải trả (giá bán ghi trên hóa đơn là giá đã giảm), công ty (người bán) không sử dụng tài khoản 521 (khấu trừ thu nhập), doanh thu bán hàng được phản ánh theo giá giảm (thu nhập ròng).

– Phản ánh vào tài khoản 521 (giảm thu nhập) chỉ trừ các khoản giảm trừ sau khi duyệt hàng bán (đã ghi nhận thu nhập) và xuất hóa đơn (giảm giá trên hóa đơn) hàng bán kém, kém chất lượng…

Xem thêm  Tìm hiểu về các loại bảo lãnh phát hành chứng khoán

1.5. 521 tài khoản báo cáo kế toán (khấu trừ từ thu nhập)

Đối với hàng bán bị trả lại, tài khoản 521 (Các khoản giảm trừ thu nhập) dùng để phản ánh giá trị sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại với các lý do: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng, hợp đồng kinh tế, hàng kém chất lượng, kém phẩm chất, không đúng chủng loại. và thông số kỹ thuật.

1.6. Theo dõi chi tiết các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán

Kế toán phải theo dõi chi tiết các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như bán hàng (sản phẩm, hàng hóa), cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ vào tài khoản 511 – (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) để xác định doanh thu thuần từ khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thực tế đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Công chứng quận 7 giờ làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765