Người phụ thuộc quyết toán thuế

Căn cứ tiết c.2.3 điểm c và điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

“Điều 9: Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

…c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì việc tính giảm trừ cho người phụ thuộc được tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng đến thời điểm người nộp thuế quyết toán. thuế và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với những người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 Điều này thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế quá thời hạn nêu trên. không giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc một lần duy nhất trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, địa điểm kinh doanh thì việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.11, điểm h.2.1. b khoản 1 Điều này.”

Căn cứ Khoản 4, 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

“Điều 6. Thời hạn đăng ký thuế của người nộp thuế

…4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp TNHH về thuế thu nhập cá nhân.

5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc mỗi năm một lần trong thời hạn chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc. trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.”

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765