Người phụ thuộc có tên sai

1. Quyền đính chính thông tin người phụ thuộc khi có sai sót

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2013/NĐ-CP qchỉ định một số chi tiết điều của dịch vụ quản lý thuế và dịch vụ sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc về dịch vụ Quản lý thuế về nNguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế khi có sai sót như sau:

“2. Người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung. điều Điều chỉnh tờ khai thuế. Tờ khai thuế bổ sung, điều Việc điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp tờ khai thuế tiếp theo nhưng trước thời điểm cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra. thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và qua kiểm tra, thanh tra (về thời hạn, phạm vi kiểm tra, kiểm tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; Việc xử lý căn cứ vào chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc kê khai thiếu sót, không đúng thì phải điều chỉnh.”

Như vậy, trong trường hợp có thông tin đăng ký thuế sai về mã số thuế thì người lao động hoặc doanh nghiệp có quyền yêu cầu đính chính thông tin đó.

2. Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Về hình thức thông báo:

SÁCH ĐẦU TƯ

Nhận ebook đào tạo chứng khoán miễn phí từ A đến Z tại đây!

TÌM HIỂU THÊM

Làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Thông báo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Cần lưu ý rằng hiện nay, mẫu thông báo 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 30 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

“Điều 30. Hiệu lực thi hành

3. Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế… Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính;”

– Về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 dịch vụ Quản lý thuế, cụ thể:

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có sự thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế. , bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp việc đăng ký thuế. thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

+ Đối với người nộp thuế là cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế thì cá nhân khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc phải khai báo với cơ quan chi trả. trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thay đổi thông tin của cá nhân được ủy quyền cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp mỗi năm một lần. không quá 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

+ Đối với cá nhân là người phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN, trừ cá nhân kinh doanh, khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế thì cơ quan thuế không phải làm thủ tục chuyển địa điểm mà chỉ đăng ký thay đổi. Thông tin đăng ký thuế.

3. Một số lưu ý khi đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc

Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế cũng sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả tiền lương, tiền công. Để tránh những sai sót cần phải điều chỉnh sau này, các cá nhân hay doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc phải lưu ý kê khai và thông tin đăng ký chính xác, tránh việc cập nhật sai.

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hiện được thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, khi đăng ký người phụ thuộc lần đầu, người nộp thuế phải gửi 2 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20-ĐKT-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cơ quan chi trả, cơ quan chi trả lưu 1 bản và gửi 1 bản đến cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm, cơ quan chi trả tổng hợp đầy đủ thông tin người phụ thuộc vào mẫu 20-ĐKT-TH-TCT với tiêu đề hồ sơ là “đăng ký người phụ thuộc cho giảm trừ gia cảnh”, tên biểu mẫu “Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” được hỗ trợ trên HTKK, iHTKK và các ứng dụng phần mềm. Phần mềm quyết toán thuế TNCN.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765