Người lớn bao nhiêu tuổi?

Rate this post

Cho tôi hỏi trẻ vị thành niên bao nhiêu tuổi? Và năng lực hành vi dân sự của người đã thành niên và người chưa thành niên được xác định như thế nào? Câu hỏi của bạn Thiên Phú ở Hà Tĩnh.

1. Tuổi vị thành niên là bao nhiêu?

Theo mục 1 dịch vụ trẻ em 2016 quy định về trẻ em như sau:

Những đứa trẻ

Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Theo khoản 1 Điều 20 Bộ dịch vụ dân sự 2015 thì người thành niên như sau:

người lớn

  1. Người lớn là người từ mười tám tuổi trở lên. (…) Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Bộ dịch vụ Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau:

trẻ vị thành niên

  1. Người chưa thành niên là người dưới mười tám tuổi. …. Như vậy, hiện nay pháp dịch vụ Việt Nam chưa có quy định cụ thể thế nào là người chưa thành niên và người chưa thành niên. Chỉ trẻ vị thành niên là những người dưới 18 tuổi và người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, một thông tin có thể tham khảo là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa nhóm tuổi 10-19 là nhóm tuổi thanh niên.

Tuổi vị thành niên

người lớn bao nhiêu tuổi?
người lớn bao nhiêu tuổi?

2. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên được xác định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 21 Bộ dịch vụ dân sự 2015 thì người chưa thành niên được quy định như sau:

trẻ vị thành niên

(…) 2. Hành vi dân sự của người dưới sáu tuổi do người đại diện theo pháp dịch vụ của người đó ghi nhận, thực hiện. 3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện hành vi dân sự phải được người đại diện theo pháp dịch vụ đồng ý, trừ hành vi dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày theo quy định của pháp dịch vụ. lứa tuổi. 4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của pháp dịch vụ. sự đồng ý của người đại diện theo pháp dịch vụ. Như vậy, đối với người chưa đủ sáu tuổi thì hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp dịch vụ của người đó xác lập, thực hiện.

Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện hành vi dân sự phải được người đại diện theo pháp dịch vụ đồng ý. Ngoại trừ việc giao dịch dân sự này phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày theo độ tuổi.

Đối với người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện hành vi dân sự.

Trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký, các giao dịch dân sự khác mà pháp dịch vụ quy định phải được người đại diện theo pháp dịch vụ đồng ý.

3. Năng lực hành vi dân sự của người đã thành niên được xác định như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 20 Bộ dịch vụ dân sự 2015 thì người thành niên là:

người lớn

(…) 2. Người đủ tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ dịch vụ này. Theo quy định tại Điều 22 Bộ dịch vụ dân sự 2015 thì mất năng lực hành vi dân sự như sau:

Mất năng lực hành vi dân sự

  1. Trường hợp một người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan, Tòa án hoặc Tòa án ra quyết định tuyên bố người đó không có khả năng hành xử. đối với hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích xung quanh hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. năng lực hành vi dân sự. bố của người mất năng lực hành vi dân sự. hủy bỏ việc khởi kiện dân sự. .hủy quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
  2. Hành vi dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp dịch vụ của họ soạn thảo và thực hiện. Theo quy định tại Điều 23 Bộ dịch vụ Dân sự 2015, người có khó khăn về nhận thức, hành vi như sau:

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

  1. Người đến tuổi mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình nhưng chưa mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của họ thì người đó có quyền và lợi ích. trên đó. cơ quan, tổ chức căn cứ vào kết quả giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và cử người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người này. phường của phường. 2. Khi không còn căn cứ để tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của người đó, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án, Tòa án ra quyết định tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. quyết định hủy bỏ quyết định đó. người đó gặp khó khăn trong nhận thức và kiểm soát hành vi. Theo quy định tại Điều 24 Bộ dịch vụ dân sự 2015 quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự như sau:

Hạn chế năng lực hành vi dân sự

  1. Trường hợp người nghiện ma túy hoặc dùng chất kích thích khác dẫn đến hủy hoại tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan, Tòa án có thể quyết định tuyên bố người đó là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. . Tòa án quyết định người đại diện theo pháp dịch vụ của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và mức đại diện.
  2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án hạn chế năng lực hành vi dân sự phải được người đại diện theo pháp dịch vụ đồng ý, trừ giao dịch phục vụ đời sống. ngày hoặc các giao dịch liên quan khác. pháp dịch vụ.
  3. Khi không còn căn cứ để tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người đó, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định. hủy bỏ năng lực hành vi dân sự. quyết định tuyên bố thời hạn. về năng lực dân sự. Do đó, người đã thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trừ trường hợp người này mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình; hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại các Điều 22, 23 và 24 nêu trên.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765