Nên chọn loại hình kinh doanh nào để khởi nghiệp?

Để bắt đầu kinh doanh, bạn không cần phải thành lập doanh nghiệp, công ty. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư kinh doanh luôn cần đảm bảo an toàn và có tính ràng buộc pháp lý, được thực hiện dưới một hình thức pháp lý nhất định. Bạn không thể kinh doanh lớn với tư cách cá nhân, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối pháp lý.


Một số lợi ích cơ bản của mở công tydoanh nghiệp như:

  • Khi thành lập công ty, những người thành lập công ty sẽ có quyền quyết định và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đó.
  • Việc thành lập công ty sẽ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, thu về nhiều lợi nhuận hơn so với các quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ khác.
  • Khi thành lập công ty, bạn sẽ có những ưu đãi và quyền lợi theo quy định của pháp luật.
  • Khi thành lập công ty sẽ mang đến sự thuận lợi cho việc quản lý sản xuất kinh doanh, hệ thống rõ ràng giúp công ty hoạt động tốt hơn.


Ngoài ra, để lý giải tại sao phải thành lập công ty, nó còn xuất phát từ đam mê. Nhiều người chia sẻ rằng việc thành lập công ty đã giúp họ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, học hỏi được nhiều điều hơn.

Để lựa chọn được mô hình, loại hình công ty phù hợp với nhu cầu của mình, người thành lập công ty cần nắm rõ từng loại hình công ty theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật công nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai pháp nhân riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là một pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân có quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.


Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp do không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. .Phân loại công ty trách nhiệm hữu hạn?1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:


Là doanh nghiệp mà một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.


Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không quá 50. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên,

Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:


Một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. làm chủ; Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.Ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn?Lợi thế:


Có quyền quyết định mọi vấn đề của công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu là công ty TNHH 2 thành viên thì không quá phức tạp vì các thành viên không nhiều và thường quen biết nhau nên dễ vận hành và quản lý.


Do là loại hình trách nhiệm hữu hạn nên các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phần vốn góp vào công ty, không liên quan đến tài sản cá nhân, hạn chế rủi ro.


Đối với công ty TNHH 2 thành viên có thể có chuyển nhượng vốn, điều này được pháp luật quy định chặt chẽ nên hoàn toàn bị kiểm soát, khó có người lạ chen chân vào điều hành công ty.


Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn dễ hơn Doanh nghiệp tư nhân (DNTN).Khuyết điểm:


Số lượng thành viên hạn chế, không quá 50 thành viên.


Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn nên hạn chế huy động số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Uy tín trước đối tác sẽ bị ảnh hưởng vì chế độ trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, nếu quy mô kinh doanh không lớn, điều này hầu như không có tác động tiêu cực.2. Công ty Cổ phần.Công ty Cổ phần là loại pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu. Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành để huy động sự tham gia góp vốn của các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế.


Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Để thành lập công ty cổ phần cần có tối thiểu 3 cổ đông.


Cá nhân, tổ chức với tư cách là cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.Ưu nhược điểm của công ty cổ phần?Lợi thế:


Giống như công ty trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm tài chính trên số vốn điều lệ đã đăng ký nên mức độ rủi ro cho các cổ đông là không cao.

Công ty cổ phần có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.


Thông qua việc phát hành cổ phiếu, công ty cổ phần có thể kêu gọi đầu tư cũng như huy động vốn một cách linh hoạt hơn.


Việc chuyển nhượng cổ phần của loại hình doanh nghiệp này rất dễ dàng nên rất thuận lợi cho nhiều người cùng góp vốn. Hơn nữa, công chức còn có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, qua đó đa dạng hóa cổ đông.


Công ty Cổ phần có tư cách pháp nhân nên cũng tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Việc huy động vốn dễ dàng, giúp công ty cổ phần mở rộng phạm vi và lĩnh vực kinh doanh.


công ty cổ phần .Khuyết điểm:


Công ty cổ phần chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật cũng như chế độ tài chính kế toán. Vì vậy, việc thành lập công ty cổ phần khó khăn hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.


Được thành lập bởi nhiều cổ đông nên việc quản lý cũng như điều hành rất khó khăn, công ty gặp rất nhiều khó khăn; Bạn có thể phân biệt cô ấy với nhiều nhóm cặp đôi.

Mọi quyết định quan trọng của Công ty cổ phần đều phải thông qua sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. Do đó, nhiều vướng mắc không được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.3. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)


Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.


Chủ sở hữu duy nhất của một doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân.


Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. quy định của pháp luật.


Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm Giám đốc để quản lý và điều hành doanh nghiệp.


Doanh nghiệp tư nhân vẫn có mã số thuế và con dấu tròn của doanh nghiệp, vẫn được quyền in, phát hành các loại hóa đơn và thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.


Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty.

Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân (SOE)Lợi thế:


Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên chủ sở hữu này hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.


Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng và giúp doanh nghiệp ít bị ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.Khuyết điểm:


Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.


Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp nhưng không giới hạn về số vốn. mà chủ doanh nghiệp tư nhân. doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.


Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc điều hành doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Hộ kinh doanh cá thể?


Hộ kinh doanh cá thể thực chất giống như một loại hình doanh nghiệp thu nhỏ, vẫn được pháp luật công nhận và bảo vệ. Gọi là loại hình doanh nghiệp thu nhỏ vì phạm vi kinh doanh nhỏ trên địa bàn huyện.


Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một hộ gia đình điều hành. Đa số những người muốn góp vốn kinh doanh sẽ phải cùng nhau thành lập doanh nghiệp. Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là chủ hộ gia đình, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm sau đây: kinh doanh.


Cá nhân thành lập và góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, trừ trường hợp được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý khác.


Những lợi thế và bất lợi của quyền sở hữu duy nhất là gì?Lợi thế:


Hộ kinh doanh hoàn toàn chủ động trong việc quyết định loại hình kinh doanh cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp.


Hộ kinh doanh không chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác. Vì vậy, mọi hoạt động kinh doanh đều được xây dựng dựa trên uy tín của cá nhân với đối tác và khách hàng.Khuyết điểm:


Trong quá trình hoạt động, các rủi ro về tài chính của hộ kinh doanh sẽ phải được bù đắp bằng toàn bộ tài sản chứ không phải trong phạm vi vốn điều lệ như công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần.


Một trong những ưu điểm của tư cách pháp nhân là sự tách biệt về tài sản cũng như khả năng chịu trách nhiệm khi rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên tỷ lệ rủi ro của hộ kinh doanh khá cao.


Hộ kinh doanh không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Do đó, việc huy động vốn của loại hình kinh doanh này cũng bị hạn chế.


Ngoài ra còn có mô hình công ty – doanh nghiệp nhà nước nhưng trong khuôn khổ nội dung này chúng tôi không đề cập đến
Vì mô hình kinh doanh đó không dành cho tư nhân nên ban lãnh đạo sẽ do nhà nước bổ nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765