Mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Rate this post

Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đến nay, DNNVV chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và nội lực của khu vực DNNVV đã có tác động to lớn. Góp phần quan trọng vào quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh – phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là doanh nghiệp nhỏ về vốn, lao động hoặc thu nhập. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chia thành ba loại theo quy mô của nó. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Theo tiêu chuẩn của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 10 nhân viên. Nó có dưới 10 đến 200 nhân viên, vốn dưới 20 tỷ. Là doanh nghiệp vừa với 200-300 lao động và vốn từ 20-100 tỷ. Ở mỗi quốc gia, người ta có những tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia đó.

Quy định đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

  1. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng. Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người. Tổng thu nhập hàng năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người. Tổng thu nhập hàng năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

  1. Số lao động tham gia BHXH bình quân hàng năm không quá 100 người. Doanh nghiệp nhỏ trong nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng bình quân hàng năm không quá 50 người. Tổng lợi nhuận hàng năm không quá 50 tỷ đồng và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người. Tổng thu nhập hàng năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

  1. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng…. Số lao động tham gia và mua BHXH bình quân hàng năm không quá 200 người. Doanh thu hàng năm không quá 200 tỷ đồng và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

Vai trò của mở rộng kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

trong nền kinh tế Ở mỗi quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đóng một vai trò khác nhau. Nhưng nhìn chung có một số vai trò giống nhau:

  • Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế: DNNVV thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp. Do đó, đóng góp của họ vào tổng sản lượng và tạo việc làm là rất lớn và đáng kể.

  • Đóng vai trò ổn định nền kinh tế: Ở hầu hết các nền kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhà thầu phụ cho các tập đoàn lớn hơn. Đôi khi điều chỉnh hợp đồng phụ ổn định nền kinh tế. Vì vậy, DNNVV được xem như một cú sốc kinh tế.

  • Làm cho nền kinh tế trở nên năng động: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất dễ điều chỉnh (về lý thuyết) vì quy mô nhỏ.

  • Tạo ra các ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chuyên sản xuất một số bộ phận dùng để lắp ráp thành phẩm.

  • Trở thành trụ cột của nền kinh tế địa phương: Các doanh nghiệp lớn thường đặt cơ sở tại các trung tâm kinh tế quốc gia. Trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ có mặt khắp cả nước. Họ là những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Thu ngân sách địa phương, sản xuất và giải quyết việc làm.

  • Đóng góp một phần không nhỏ vào GDP của nước ta.

Kết luận

Mở rộng kinh doanh Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ vẫn là động lực chính của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, do thiếu lợi thế về quy mô (tiềm lực tài chính, địa bàn hoạt động, thị phần…) nên khối chỉ phát triển mạnh ở những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận vừa phải, công nghệ thấp. Tập trung lựa chọn mục tiêu kinh doanh phù hợp với khả năng của mình, ổn định và củng cố thị phần hiện có hoặc mở cửa thị trường dần dần, có chọn lọc. Trong trường hợp không có vai trò chính sách quốc gia rõ ràng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn cần phải thúc đẩy bản thân và thực hiện hợp tác kinh doanh với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765