Miễn lệ phí giấy phép 3 năm kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2020

Miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài 3 năm cho nhiều đối tượng từ ngày 25/02/2020 theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

Theo đó, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) đối với: Tổ chức mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Miễn phí khóa học
Miễn phí khóa học

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian đó. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn lệ phí môn bài.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành , thời gian miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn. học phí.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Hỗ trợ. doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một đối tượng khác cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP là cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765