Mẫu đơn xin cấp hộ chiếu mới nhất 2023 và hướng dẫn cách điền

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu quốc gia

Mẫu TK01
Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công an

qr-tk01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hình ảnh
(2)

TUYÊN BỐ
(Dành cho công dân Việt Nam xin cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước)Đầu tiên)

1. Họ…………….. Tên đệm và Tên…………..(3) 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày …………. tháng…………. năm………… Nơi sinh(4) (tỉnh thành)……………………

4. Số nhận dạng cá nhân/Số ID (nếu có) Phạm vi ngày:…../……./…….

5. Dân tộc………… 6. Tôn giáo………….7. Số điện thoại…………

8. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

9. Địa chỉ đăng ký tạm trú……………………………………………………….

………………………………………………………

10. Nghề nghiệp…………11. Tên và địa chỉ của tổ chức. (nếu có)……………………

12. Cha: họ và tên………………..sinh ngày…./…../……

Mẹ: họ và tên……………………sinh ngày…../…../……

Vợ hoặc chồng: họ và tên ……………………… sinh ngày …./…../……

13. Hộ chiếu cuối cùng PT (nếu có) số ……………… cấp ngày …../…../…

14. Nội dung đề xuất(5) ………………………………………………………

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử □ Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an khu phố/xã/xã(6)
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)

…… , ngày tháng năm……
người đề xuất(7)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình ảnh
(2)

Ghi chú:

(1) Người nộp đơn điền đầy đủ các thông tin theo mẫu, không thêm bớt.

(2) Ảnh chụp cách đây không quá 6 tháng, cỡ 4cm x 6cm, nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nền màu trắng.

(3) Họ, chữ đệm và tên viết in hoa.

(4) Nếu bạn sinh ra ở nước ngoài, hãy nhập quốc gia đó.

(5) Ghi rõ: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, lần thứ hai; Các đề xuất khác nếu có (xin nêu rõ lý do). Nếu hồ sơ cấp hộ chiếu có (hoặc không có) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô phóng viên.

(6) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an khu phố, xã, thị trấn nơi bạn thường trú hoặc tạm trú xác nhận các thông tin ghi trong tờ khai và ảnh kèm theo tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán vào khung trên cùng của bản tường trình.

(7) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn về lương tâm và khả năng làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện theo pháp TNHH của họ phải ký thay.

2. Đơn xin cấp hộ chiếu nước ngoài

Mẫu TK02
Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hình ảnh
(2)

TUYÊN BỐ
(Dành cho công dân Việt Nam xin cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài)(Đầu tiên)

1. Họ………… Tên đệm và tên………… (3) 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày…. tháng… năm… nơi sinh(4) (tỉnh thành)……………………

4. Số điện thoại di động/số CMND (nếu có) Phạm vi ngày:…/…./……

5. Dân tộc….. 6. Tôn giáo…. 7. Số điện thoại(5)………………….

8. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài……………………………………………….

………………………………………………………

9. Địa chỉ thường trú ở trong nước trước khi xuất cảnh……………………

………………………………………………………

10. Nghề nghiệp……………… 11. Tên và địa chỉ nơi làm việc (nếu có).…………

12. Cha: họ tên…………………… sinh ngày……/……/……

Mẹ: họ tên……………………ngày sinh…… /…… /……

Vợ hoặc chồng: họ và tên…………………… sinh ngày …../…../……

13. Hộ chiếu phổ thông cuối cùng (nếu có) Số…………ngày cấp…../…../……

14. Nội dung đề xuất(6) ……………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử □ Cấp hộ chiếu không có chíp điện tử

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Làm ngày……ngày……tháng……năm…
người đề xuất(7)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình ảnh
(2)

Ghi chú:

(1) Người nộp đơn điền đầy đủ các thông tin theo mẫu, không thêm bớt.

(2) Ảnh mới chụp không quá 6 tháng, cỡ 4cm x 6cm, nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục nhã nhặn, phông nền màu trắng.

(3) Họ, chữ đệm và tên viết in hoa.

(4) Nếu bạn sinh ra ở nước ngoài, hãy nhập quốc gia đó.

(5) Ghi số điện thoại liên lạc ở nước ngoài và số điện thoại của người thân mà bạn thường xuyên liên lạc ở Việt Nam (nếu có).

(6) Ghi rõ: Xin cấp hộ chiếu lần đầu, lần thứ hai; Các đề xuất khác nếu có (xin nêu rõ lý do). Trường hợp hồ sơ cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

(7) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, khó làm chủ lương tâm, hành vi, chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện theo pháp TNHH phải ký thay.

3. Hộ chiếu là gì và dùng để làm gì?

Theo TNHH Nhập, Xuất cảnh của Công dân Việt Nam 2019 (TNHH Xuất nhập cảnh), hộ chiếu là loại giấy tờ thuộc sở hữu nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam dùng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch, nhân thân. . Hộ chiếu chứa các thông tin như:

– Hộ chiếu;

– Hình ảnh;

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính;

– Nơi sinh;

– Cơ quan cấp, nơi cấp;

– Ngày hết hạn.

Hộ chiếu được sử dụng để xác định thông tin của chủ sở hữu, nó là một tài liệu cần thiết để có được quyền rời khỏi đất nước và có thể nhập lại từ nước ngoài.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản hộ chiếu chính là phiên bản quốc tế của chứng minh nhân dân (căn cước công dân). Cần có hộ chiếu khi nhập cảnh và xuất cảnh.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765