Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Quyết định hành chính là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 dịch vụ tố tụng hành chính 2015 có quy định như sau:

Giải thích các từ

Trong dịch vụ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ra quyết định hành chính. Các chủ đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Theo đó, quyết định hành chính được hiểu là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành. củ hành.

Nội dung của quyết định hành chính là quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2 Điều 3 dịch vụ TTHC 2015 vẫn tồn tại khái niệm quyết định hành chính bị khởi kiện. Cụ thể, quyết định hành chính bị khởi kiện là quyết định đã phân tích ở trên làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quyết định hành chính nào không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong tố tụng hành chính?

Căn cứ Điều 30 dịch vụ tố tụng hành chính 2015 được bổ sung khoản 7 Điều 2 dịch vụ Kiểm toán nhà nước 2019 có quy định như sau:

Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu nại quyết định, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp dịch vụ;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính chất nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu nại quyết định kỷ dịch vụ buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước

4. Khiếu nại về danh sách cử tri.

Theo đó, quyết định hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án trong tố tụng hành chính bao gồm:

– Quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp dịch vụ;

– Quyết định hành chính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Quyết định hành chính nào bị kháng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cấp huyện?

Căn cứ Điều 31 dịch vụ tố tụng hành chính 2015 có quy định như sau:

Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu nại sau đây:

1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trong cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Khiếu nại quyết định kỷ dịch vụ buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

3. Khiếu nại danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trong cùng địa giới hành chính với Tòa án.

Theo đó, khởi kiện quyết định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện là việc khởi kiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người không phải là ủy quyền để làm như vậy. có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó

Trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Những vụ kiện quyết định hành chính nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh?

Căn cứ Điều 32 dịch vụ Tố tụng hành chính 2015 được bổ sung khoản 7 Điều 2 dịch vụ Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 thì khiếu nại quyết định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh bao gồm:

– Khiếu nại quyết định hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng địa giới hành chính với Tòa án;

Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính.

– Khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền ở cơ quan đó nơi người khởi kiện đóng trụ sở. cư trú, làm việc hoặc có trụ sở trên cùng địa giới hành chính với Tòa án;

Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính.

– Khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

– Khiếu nại quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng địa giới hành chính với Tòa án.

– Khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng địa giới hành chính. trực tiếp với Tòa án; Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú ở Việt Nam thì Toà án có thẩm quyền giải quyết là Toà án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765