Mẫu đơn khiếu nại cán bộ địa chính

Rate this post

1. Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Mục 2 TNHH Tố cáo 2018 thì “ Tố cáo là việc cá nhân tố cáo theo thủ tục quy định tại TNHH này với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về mọi hành vi vi phạm pháp TNHH của cơ quan đó. . hoặc tổ chức. cá nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tố cáo hành vi trái pháp TNHH trong việc thực hiện công vụ, chức năng là việc tố cáo hành vi trái pháp TNHH trong việc thực hiện công vụ, công vụ của các chủ thể sau đây:

Máy chủ công cộng; người khác được giao nhiệm vụ, chức năng;

Người không còn là chấp hành viên, cán bộ, công chức mà trong khi chấp hành công vụ, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp TNHH; người không còn được giao nhiệm vụ, chức vụ mà có hành vi vi phạm pháp TNHH trong thời gian được giao nhiệm vụ, chức vụ đó;

Cơ quan, tổ chức.
Khiếu nại hành vi vi phạm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản là khiếu nại hành vi vi phạm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp TNHH, trừ những hành vi vi phạm pháp TNHH. trong lĩnh vực bất động sản. việc thực hiện các nhiệm vụ và chức năng chính thức. (Khoản 1, 2, 3, Mục 2 của Đạo TNHH tố cáo 2018)

Xem thêm  Hướng Dẫn Đăng Thông Báo Đấu Thầu Online Mới Nhất!

2. Mẫu đơn khiếu nại của cán bộ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày………. tháng…….năm 202….

LỜI PHÀN NÀN

Kính thưa: ……….

1. Họ và tên. …

Sinh ngày….. tháng…… năm… Nam (Nữ).

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ liên hệ):……

Chứng minh nhân dân số:……, cơ quan cấp……., ngày…. Có thể …..

2. Đối tượng khiếu nại (khiếu nại, phản ánh, kiến ​​nghị): Quyết định hành chính, hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ánh, kiến ​​nghị;

3. Nội dung vụ việc;

a) Tóm tắt vụ án;

b) Vi phạm các quy định của pháp TNHH (Điểm, Khoản, Điều của TNHH, Nghị định, Thông tư)

c) Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm;

đ) Chứng minh thiệt hại.

4. Đính kèm đơn cùng các giấy tờ liên quan (nếu có).

5. Yêu cầu, kiến ​​nghị của người làm đơn (rút, hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu tiến hành một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại…);

6. Cam đoan của người làm đơn:……..

NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần gửi: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức nói trên;

(1) Tên người soạn thảo đơn khiếu nại, dữ liệu cá nhân bao gồm ngày sinh, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân của người đó

Xem thêm  Nội dung chính sách mới của Ph. Rousseau chi tiết hơn

(2) Là người phạm tội trong khi thi hành chức năng, công vụ

(3) Nội dung vụ việc được sản xuất như thế nào; cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ sai quy định; vi phạm bất kỳ quyền và lợi ích nào; cơ sở pháp lý để xác định hành vi; chứng minh thiệt hại sản xuất: giá trị hàng hóa bị thiệt hại,..

(4) Giấy tờ chứng minh: ảnh chụp tài sản bị hư hỏng, biên nhận hàng hóa bị hư hỏng, v.v.

(5) Yêu cầu của người khởi kiện: giải quyết, xử lý người có hành vi vi phạm

(6) Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật

ký và ghi rõ họ tên

3. Những trường hợp công dân được thực hiện quyền tố cáo

Về nguyên tắc, công dân thực hiện quyền giám sát mọi hoạt động của cơ quan nhà nước có liên quan. Phát hiện những việc làm sai trái của con người, cơ quan, tổ chức có ảnh hưởng, phương hại đến con người, tổ chức và Nhà nước. Vì vậy, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 TNHH Khiếu nại thì công dân có quyền tố cáo về hành vi trái pháp TNHH của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. của công dân, cơ quan, tổ chức. Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo của mình nếu người khác, tổ chức có các hành vi sau đây:

Xem thêm  Nguồn gốc Bondex là gì? Mã thông báo BNDX là gì?

– Hành vi vi phạm pháp TNHH của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ. Điều này có nghĩa là công dân tố cáo trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về những việc làm trái pháp TNHH của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; Người không còn là chấp hành viên, cán bộ, công chức mà trong khi chấp hành công vụ, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp TNHH; người không còn được giao nhiệm vụ, chức vụ mà có hành vi vi phạm pháp TNHH trong thời gian được giao nhiệm vụ, chức vụ đó; Cơ quan, tổ chức.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã B về hành vi của gia đình bà C (gia đình có tranh chấp với gia đình bà C) trong quá trình giải quyết tranh chấp, giải quyết tranh chấp đất đai.

– Tố cáo hành vi vi phạm pháp TNHH về quản lý nhà nước trong lĩnh vực mà công dân thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm pháp TNHH của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp TNHH về quản lý nhà nước trong lĩnh vực

Ví dụ: Bà Lê Thị Hằng ở thôn X, xã X tố cáo hành vi của cán bộ địa chính xã cố tình làm giả địa chỉ, xác định sai địa chỉ làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của bà.

Xem thêm  Kinh doanh toàn bộ là gì? Những điều cần biết

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765