Mẫu chứng từ chất thải nguy hại theo quy định hiện hành

Mục đích của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là theo dõi số liệu của từng công ty. Đánh giá tác động của ô nhiễm được tạo ra giúp công ty ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Mời các bạn đón đọc để theo dõi những kiến ​​thức liên quan đến chất thải nguy hại.

Hướng dẫn mới về thông báo định kỳ chất thải nguy hại 2023
Mẫu chứng từ chất thải nguy hại theo quy định hiện hành

1. Thủ tục giao nhận chất thải rắn nguy hại như thế nào?

Hiện nay, TNHH Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP không quy định trình tự cụ thể về việc chuyển giao chất thải mà chỉ quy định trách nhiệm của chủ nguồn thải thực hiện việc chuyển giao. tiếp theo:

Căn cứ Khoản 4 Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 71. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại Trách nhiệm chính của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Khoản 1 Điều 83 TNHH Bảo vệ môi trường. Một số quy định cụ thể như sau:…4. Phối hợp với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại lập hồ sơ chất thải nguy hại khi chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau 06 tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận được 02 bản cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do chính đáng bằng văn bản từ tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH phải thông báo cho Bộ phận chuyên môn cấp tỉnh. cơ quan bảo vệ môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp TNHH. Trường hợp chuyển giao chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình cụm thì Biên bản bàn giao được sử dụng thay cho chứng từ chất thải nguy hại.” Chứng từ chất thải nguy hại được điều chỉnh bởi khoản 7 Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 với nội dung như sau:

“Điều 35. Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại…7. Chứng từ chất thải nguy hại được lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.” Do đó, khi chuyển giao đất thải CTNH cho đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý CTNH thì chủ nguồn thải phải phối hợp với chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý CTNH lập chứng từ CTNH.

2. Quy trình giao nhận chất thải rắn thông thường năm 2022 như thế nào?

Giống như chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn thông thường không có quy trình vận chuyển cụ thể, nhưng nó có các chức năng sau:

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 66 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường

2. Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 82 TNHH Bảo vệ môi trường; Việc chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định này được phép chuyển giao trước khi phân loại theo quy định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
3. Sử dụng Phiếu giao nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khi di chuyển bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường đến nơi xử lý theo quy định tại mục c, khoản 1, Điều này 81 của TNHH Bảo vệ môi trường.” Theo quy định trước đây, chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường phải chuyển giao các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 82 TNHH Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể:

“Điều 82. Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ, khu tập trung sản xuất, khu thương mại, dịch vụ, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho thực thể sau:
a) Các cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu để sản xuất, gia công vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng được hoạt động theo quy định của pháp TNHH;
b) Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;
c) Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có đủ công năng;
d) Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường có hợp đồng vận chuyển với các đối tượng nêu tại điểm a, b và c khoản này.”

3. Khi nào chất thải rắn thông thường được chuyển đến đơn vị thu gom?

Theo Khoản 1 Điều 66 và Khoản 1 Điều 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường được phép chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi đã phân loại theo quy định. các quy tắc. Đặc biệt:

“Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 81 TNHH Bảo vệ môi trường; Có khu vực lưu giữ chung thiết bị, dụng cụ và chất thải rắn công nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Chỉ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý theo phương thức quy định tại tiết c khoản 1 Điều 81 TNHH Bảo vệ môi trường với chủ nguồn thải. sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho các đối tượng quy định tại tiểu mục b và c tiểu mục 1 Điều 82 TNHH Bảo vệ môi trường.”

4. Mẫu Giấy chứng nhận chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định

Mẫu Phiếu giao nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định tại Phụ lục IV, Mục III, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ này bao gồm các thông tin về bên giao, thông tin về bên nhận, thông tin về khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Bên nhận bao gồm các thông tin sau:

– Tên người thu gom, vận chuyển hoặc xử lý;

– Thông tin về địa chỉ, số điện thoại của văn phòng;

– Thông tin về địa chỉ cơ sở xử lý, số điện thoại.

=> Như vậy, trong phiếu giao nhận chất thải công nghiệp thông thường bên nhận sẽ có đầy đủ các thông tin cơ bản.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765