Mẫu biên bản lời khai (Mẫu 125/HS) và hướng dẫn viết chi tiết hơn

Lời khai được hiểu là lời trình bày của bị can, bị cáo, người bị hại, người bị tạm giữ, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, nguyên đơn dân sự, nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự mà những người này đã khởi tố hoặc xét xử theo yêu cầu của cơ quan pháp dịch vụ .điều tra, truy tố và Toà án theo trình tự pháp dịch vụ để giải quyết vụ án thoả đáng, khách quan theo quy định của pháp dịch vụ. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản lời chứng thực (Mẫu 125/HS) và hướng dẫn soạn thảo chi tiết hơn. Vui lòng đọc bài viết sau để biết thêm thông tin.

Mẫu biên bản lời khai (Mẫu 125/HS) và hướng dẫn viết chi tiết hơn
Mẫu biên bản lời khai (Mẫu 125/HS) và hướng dẫn viết chi tiết hơn

1. Lời khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

ỦY QUYỀN……….

Số: …../BB-VKS…-…

………., ngày tháng năm…

dịch vụ TUYÊN BỐ

Vào hồi……………giờ………….phút, ngày…………tháng…………năm…………

TRONG ……….

Tôi……..Chức danh/chức danh ………….

Và Ông/Bà. …………..

Có sự tham gia của Ông (Bà) ……………… với tư cách là người đại diện (hoặc người giám hộ) (Áp dụng trong trường hợp người làm chứng là người bị hại, người làm chứng……dưới 18 tuổi).

Ghi lời khai của:

Họ và tên:…………Giới tính:……

Tên khác: ………..

Sinh ngày…………tháng…………năm…………tại: …………..

Quốc tịch:…………..Dân tộc:…………Tôn giáo: ………….

Nơi đăng ký HKTT:……..

Chỗ ở: …………

Công việc: ………….

Chức vụ: ………….

Số DNI/CCCD/Số hộ chiếu:……..

Điều kiện tham gia tố tụng: ………….

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản……Điều…………. Bộ dịch vụ tố tụng hình sự và đồng ý chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI ……………………………

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi……giờ……, ngày…….tháng……………… và được ghi âm, ghi hình (nếu có)

Hồ sơ này đã được đọc lại (hoặc chỉ đọc), phát lại trên bản ghi âm thanh và video cho người khai báo, xác nhận như đã nêu và ký xác nhận bên dưới.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÚT PHỤ NỮ

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

2. Hướng dẫn lập Văn bản chứng thực

Soạn thảo đầy đủ nội dung trong Mẫu số 125/HS: Văn bản làm chứng

(1) Ghi tên Tòa án tiến hành lấy lời khai; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Nhập vị trí của lời chứng thực.

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể. Trường hợp Thẩm phán lấy lời khai và đích thân ghi vào Biên bản lấy lời khai thì ghi “Tôi là Nguyễn Văn A-Thẩm phán”; Nếu Thẩm phán lấy lời khai và có Thư ký phiên tòa ghi lời khai thì thể hiện: “Chúng tôi: Nguyễn Văn A – Thẩm phán và Trần Thị B – Thư ký phiên tòa”.

(4), (5) và (6) Nếu là thể nhân thì ghi họ, tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người được lấy lời khai; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức và người đại diện của cơ quan, tổ chức đó. Cần lưu ý rằng đối với cá nhân, tùy theo độ tuổi, hãy gõ Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi điền tên của họ. Đối với đại diện theo ủy quyền thì ghi rõ giấy ủy quyền.

(7) Ghi tư cách của người được lấy lời khai (ví dụ: nguyên đơn, bị đơn,…).

(8) Ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ việc (ví dụ: Số: 30/2017/TLST-HNGĐ).

(9) Ghi quan hệ tranh chấp.

(10) Ghi họ và tên của người được lấy lời khai (ví dụ: Bà Trần Thị Q:).

(11) Ghi lời khai của các bên liên quan.

(12) Chỉ ghi tên đương sự, tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước tên (ví dụ bà Q).

(13) Tùy từng trường hợp ghi “tự đọc” hoặc “nghe đọc”.

(14) Trường hợp ghi lời khai ngoài phiên tòa thì phải ghi rõ họ, tên, chữ ký của người làm chứng hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, khu phố. hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi lập biên bản; Trường hợp lấy lời khai với sự có mặt của người đại diện theo pháp dịch vụ của đương sự quy định tại khoản 3 Điều 98 thì phải ghi rõ họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp dịch vụ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765