Mất bao lâu để chuẩn bị chào hàng trong đấu thầu?

1. Ưu đãi là gì?

Căn cứ Khoản 31 Điều 4 dịch vụ Đấu thầu 2013 thì hồ sơ mời thầu là tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị và nộp cho bên mời thầu khi có yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Mất bao lâu để chuẩn bị chào hàng trong đấu thầu?

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 dịch vụ Đấu thầu 2013, thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ chào hàng trong đấu thầu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên đóng thầu. ngày kết thúc chào hàng.

Tương tự như vậy, các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

04 phương thức đấu thầu theo quy định hiện hành

3. Nguyên tắc xét thầu

Việc đánh giá hồ sơ chào hàng theo Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

– Xác minh tính hợp lệ của các ưu đãi, bao gồm:

+ Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp của hồ sơ mời thầu;

+ Kiểm tra các thành phần của chào hàng, bao gồm:

++ Đơn chào hàng, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký yêu cầu chào hàng (nếu có);

++ Cung cấp đảm bảo;

++ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện;

++ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm;

++ Đề xuất kỹ thuật;

++ Hồ sơ đề xuất về tài chính và các thành phần khác của hồ sơ chào hàng;

+ Xác minh sự thống nhất về nội dung giữa bản gốc và bản chụp phục vụ quá trình đánh giá chi tiết chào hàng.

– Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: Nhà thầu dự thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

+ Có hồ sơ dự thầu gốc;

+ Có đơn yêu cầu dự thầu do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện của gói thầu ghi trong hồ sơ yêu cầu phải phù hợp với hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Giá chào bán trong yêu cầu chào bán phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp về mặt logic với tổng giá chào bán được xác lập trong bảng giá chung, không đề xuất các mức giá chào bán khác nhau hoặc kèm theo các điều kiện bất lợi cho nhà đầu tư. và dịch vụ sư cho lời đề nghị.

Đối với nhà thầu liên danh, yêu cầu dự thầu phải được người đại diện theo pháp dịch vụ của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên chính của liên danh phải thay mặt liên danh ký vào đơn dự thầu theo trách nhiệm được phân công trong hợp đồng. văn bản thỏa thuận hợp tác;

+ Tính hợp lệ của hồ sơ mời thầu phù hợp với yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu;

+ Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trường hợp bảo đảm dự thầu được quy định dưới hình thức thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp dịch vụ Việt Nam với giá trị và thời hạn có hiệu lực, người thụ hưởng là yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

+ Không có tên trong hai hồ sơ dự thầu trở lên với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh);

+ Có hợp đồng liên danh được người đại diện theo pháp dịch vụ của từng thành viên trong liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

+ Nhà thầu không trong thời gian không đủ điều kiện tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu;

+ Nhà thầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 dịch vụ Đấu thầu 2013:

+ Có đăng ký thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi nhà thầu hoặc nhà đầu tư hoạt động cấp;

++ Hạch toán tài chính độc lập;

++ Không đang làm thủ tục giải thể; không bị tuyên bố phá sản hoặc mất khả năng thanh toán nợ theo quy định của pháp dịch vụ;

++ Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

++ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 dịch vụ Đấu thầu năm 2013;

++ Không đang trong thời gian cấm tham gia đấu thầu;

++ Được lọt vào danh sách ngắn nếu danh sách ngắn đã được chọn;

++ Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước cho nhà thầu nước ngoài khi tham gia đấu thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không được tham gia bất kỳ phần nào của hợp đồng.

Các nhà thầu có hồ sơ chào hợp lệ sẽ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

+ Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

+ Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét, đánh giá về mặt kỹ thuật.

– Đánh giá về kỹ thuật và giá cả:

+ Việc đánh giá về mặt kỹ thuật sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu;

+ Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được xem xét xác định giá thấp nhất (trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất), giá đánh giá (trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá).

– Sau khi lựa chọn được danh sách nhà thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi nhà thầu xem xét. Các thông tin sau phải được trình bày rõ ràng trong báo cáo:

+ Danh sách các nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng các nhà thầu;

+ Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu bị loại; lý do sa thải nhà thầu;

+ Có ý kiến ​​về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. trường hợp không bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế thì phải nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp quản lý;

+ Nội dung hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu dẫn đến trong quá trình thực hiện không rõ ràng, có cách hiểu khác nhau hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. đề xuất các hành động khắc phục.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765