Làm thế nào để loại bỏ một thành viên của Hội đồng phổ biến?

Đại biểu của HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri ở địa phương và trước HĐND về việc thực hiện chức năng, quyền hạn được giao. Vậy, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ xem xét vấn đề này.

th?id=OIP

1. Quy định chung về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân

Bị thu hồi, buộc thôi đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước thời hạn do vi phạm pháp TNHH, vi phạm phẩm chất, đạo đức, không xứng đáng đảm nhiệm chức vụ được giao trong cơ quan nhà nước.
Điều 102 TNHH tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND như sau:

“Quy tắc 102. Giải tán các đại biểu của Hội đồng nhân dân

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng nhân dân hoặc bãi nhiệm đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận. Tổ quốc Việt Nam ngang tầm. Hội đồng. người khác.
3. Trường hợp Hội đồng nhân dân miễn nhiệm đại biểu của Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu của Hội đồng nhân dân tán thành.
4. Trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được thực hiện theo trình tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Theo quy định trên, việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như sau:

1. Đối tượng được miễn nhiệm chức vụ đại biểu Hội đồng nhân dân:
Hội đồng Bình dân hoặc cử tri có quyền bãi nhiệm các đại biểu của Hội đồng Bình dân.
2. Các trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân:

Đại biểu Hội đồng nhân dân bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

– Không tuân thủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân;

– Anh không còn xứng đáng với lòng tin của mọi người nữa.
Đại biểu HĐND bị bãi nhiệm khi không đủ tiêu chuẩn đại biểu HĐND, cụ thể như sau:

– Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu tôn trọng pháp TNHH; có dũng khí, đấu tranh kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp TNHH khác.
– Có trình độ học vấn, kinh nghiệm, năng lực, sức khoẻ, kinh nghiệm nghề nghiệp và uy tín cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; điều kiện tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân. – Gần gũi với Nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
Đại biểu HĐND bị bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Sự tín nhiệm của nhân dân được thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.

2. Thẩm quyền quyết định sa thải

Đại biểu của Hội đồng nhân dân bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân. – Xét đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, của cử tri về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Điều kiện sa thải

– Trong trường hợp Hội đồng nhân dân miễn nhiệm một đại biểu của Hội đồng nhân dân, việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu của Hội đồng nhân dân chấp thuận.
– Trong trường hợp đại biểu của Hội đồng nhân dân bị cử tri bác bỏ thì việc bãi nhiệm sẽ được thực hiện theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.
Như vậy, qua bài viết trước TNHH Hoàng Anh đã chỉ ra các quy định về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765