Kỳ phiếu thương mại là gì?

Rate this post

Thương phiếu (tiếng Anh: trade paper) là chứng chỉ có giá trị viết lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán vô điều kiện một số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

th?id=OIP

1. Ý tưởng

Thương phiếu/kỳ phiếu thương mại tên tiếng Anh là: Commercial paper.
Thương phiếu là một chứng chỉ trị giá có lập lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian xác định.
Giấy thương mại là một công cụ nợ ngắn hạn được phát hành bởi các ngân hàng và tập đoàn lớn. Trước đây, các công ty thường vay ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại, nhưng sau đó họ chủ yếu dựa vào việc bán thương phiếu cho các trung gian tài chính và các công ty khác để có được khoản vay ngay lập tức.

2. Phân loại thương phiếu

Thương phiếu bao gồm hối phiếu và kỳ phiếu

a) Hối phiếu

Hối phiếu đòi nợ là một chứng chỉ trị giá do người bị ký phát phát hành bắt buộc người bị ký phát phải thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định theo yêu cầu hoặc vào một thời điểm xác định trong tương lai cho người bị ký phát.
Trong hối phiếu được phân loại

Bản nháp

Hối phiếu đòi nợ là một chứng từ có giá do người bị ký phát lập bắt buộc người bị ký phát phải thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định theo yêu cầu hoặc vào một thời điểm xác định trong tương lai cho người thụ hưởng.
Bỏ phiếu.
Kỳ phiếu là một chứng từ có giá trị do người phát hành lập hứa sẽ thanh toán vô điều kiện một số tiền cụ thể theo yêu cầu hoặc vào một thời điểm nào đó trong tương lai cho người thụ hưởng.

Xem thêm  Biên bản của thỏa thuận lưỡng đảng cuối cùng [Chi tiết 2023]

Hối phiếu đòi nợ được phát hành theo pháp TNHH của nước nơi phát hành. – Nội dung của hối phiếu

Tiêu đề: Đề cập đến “Hóa đơn nhờ thu” được viết trên mặt của hối phiếu đòi nợ hoặc “Hóa đơn nhờ thu” được viết trên mặt của hối phiếu.
Yêu cầu hoặc cam kết trả vô điều kiện một số tiền: Số tiền phải được thể hiện rõ ràng, đơn giản theo thông lệ quốc tế, cả bằng số và bằng chữ. Khi số tiền của hối phiếu đòi nợ được thể hiện bằng số khác với số tiền bằng chữ thì số tiền bằng chữ được thanh toán.

Trong trường hợp số tiền trong hối phiếu được ghi hai lần trở lên bằng chữ hoặc số và có sự khác biệt thì số tiền ghi bằng chữ ít hơn sẽ có giá trị thanh toán.
Thời hạn thanh toán: Nếu không có ngày đến hạn được ghi trên hối phiếu đòi nợ, thì hối phiếu đòi nợ sẽ được thanh toán khi xuất trình;

Địa điểm thanh toán: Nếu địa điểm thanh toán không được ghi trên hối phiếu đòi nợ thì hối phiếu đòi nợ được thanh toán tại trụ sở của người bị ký phát (trong trường hợp hối phiếu đòi nợ) hoặc của người phát hành (trong trường hợp hối phiếu đòi nợ). hối phiếu). hối phiếu). hối phiếu). thay đổi) . .
Tên hoặc họ tên tổ chức, tên người, địa chỉ người bị ký phát (đối với hối phiếu đòi nợ)

Xem thêm  CSRF (Giả mạo yêu cầu trang web chéo) là gì?

Tên tổ chức hoặc họ tên thể nhân của người thụ hưởng do người ký phát chỉ định (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc người phát hành (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc người được yêu cầu thanh toán hối phiếu nhờ thu từ lệnh của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ;

Địa điểm và ngày chuyển nhượng: Địa điểm chuyển nhượng không được ghi rõ trong hối phiếu đòi nợ, hối phiếu đòi nợ được coi là được ký phát tại nơi cư trú của người ký phát (trong trường hợp hối phiếu đòi nợ) hoặc tại nơi cư trú của người bị ký phát. Tổ chức phát hành (đối với kỳ phiếu).
Tên tổ chức hoặc họ, tên người, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành.
b) Thứ tự biểu quyết

Kỳ phiếu là một chứng chỉ có giá do người phát hành lập, hứa trả vô điều kiện một số tiền xác định theo yêu cầu hoặc vào một thời điểm xác định trong tương lai cho người được trả tiền.
– Nội dung trình tự biểu quyết

Trên mặt của lệnh biểu quyết có ghi chữ “Lệnh biểu quyết”;

Một cam kết vô điều kiện để trả một số tiền xác định;

Thời hạn thanh toán lệnh phiếu;

Nơi thanh toán lệnh phiếu;

Tên và địa chỉ của người thụ hưởng;

Nơi và ngày ký;

Tên, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.

Xem thêm  Lương thử việc được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765