Khi nào chủ nguồn thải chất thải nguy hại không phải đăng ký?

Hiện nay, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường để nhận lại sổ không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Hiện nay, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường không? Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Quy định về bãi chôn lấp phế thải xây dựng (Last 2022)
Đăng ký chủ nguồn thải khi nào? [Cập nhật 2023]

1. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau:
a) Hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (sau đây gọi là thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại);
b) Được tích hợp vào Báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về lượng chất thải phát sinh). ). công việc);
c) Đăng ký trực tuyến qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như hồ sơ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 2. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này chỉ phải thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu hoạt động phát sinh CTNH. Sổ đăng ký chỉ được cấp lại khi có sự thay đổi về tên chủ nguồn thải hoặc thay đổi địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; sửa đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng chất thải nguy hại của cơ sở. Sau khi nhận được bản đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật thông qua các báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ. 3. Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH được tích hợp trong thủ tục đăng ký các phương án: tự tái sử dụng hoặc tiền xử lý, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng CTNH và quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong cơ sở xử lý chất thải. các cơ sở phát sinh. Vì vậy, trước ngày 10/01/2022, khi Nghị định 38/2015/NĐ-CP còn hiệu lực, chủ nguồn thải CTNH vẫn phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cấp sổ.
Nhưng hiện nay, với việc Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chủ nguồn thải không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Chất thải nguy hại vẫn phải phân loại theo mã số? Điều 68 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

2. Nhận dạng, phân loại chất thải nguy hại

Đầu tiên. Việc phân loại chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, loại, ngưỡng chất thải nguy hại. 2. Chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã số chất thải nguy hại để lưu giữ trong thùng, phương tiện lưu giữ phù hợp. Các thiết bị đóng gói và bảo quản giống nhau có thể được sử dụng cho các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất, không có khả năng phản ứng và tương tác với nhau và có khả năng xử lý theo cùng một cách. 3. Nước thải nguy hại đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải của cơ sở sản xuất phải được quản lý theo quy định về quản lý nước thải. 4. Chất thải nguy hại khi lưu giữ phải được phân loại ngay hoặc chuyển đi xử lý trong trường hợp không lưu trữ. Do đó, chất thải nguy hại trước đây tại Điều 5 Nghị định 38/2015/NĐ-CP và nay tại Điều 68 Nghị định 08/2022/NĐ-CP phải được phân loại theo mã số.
Ai được vận chuyển chất thải nguy hại? Mục 83 của Đạo TNHH Bảo vệ Môi trường 2020 quy định như sau:

3. Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm sau đây:
a) Kê khai khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ cấp phép về môi trường hoặc trong nội dung sổ đăng ký môi trường;
b) Nhận biết, phân loại, thu gom và lưu giữ riêng, không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường;
c) Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp TNHH hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở được phép xử lý về môi trường tương ứng. 2. Nơi lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Phải được lưu giữ riêng theo loại đã phân loại;
b) Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường;
c) Không phát tán bụi, tràn đổ chất thải lỏng ra môi trường;
đ) Chỉ được lưu giữ trong một thời hạn nhất định theo quy định của pháp TNHH. 3. Chất thải nguy hại trong quá trình vận chuyển phải được lưu giữ, vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển CTNH phải gắn thiết bị định vị; hoạt động theo đúng lộ trình, thời gian do UBND tỉnh quy định. 4. Các hạng mục được phép vận chuyển CTNH bao gồm:
a) Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phương tiện, thiết bị phù hợp, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường;
b) Cơ sở được cấp giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại phù hợp với loại chất thải vận chuyển. 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật và biểu mẫu báo cáo, phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại; tư vấn kỹ thuật về phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn đăng ký và vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu hủy. Như vậy, đối tượng được phép vận chuyển chất thải nguy hại bao gồm:

– Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có đầy đủ phương tiện, thiết bị, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường;

– Cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo loại chất thải vận chuyển.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765