Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng

Rate this post

Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng

Kế hoạch đã vạch ra các nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cộng đồng. tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp dịch vụ; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp dịch vụ, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng
Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng

Kế hoạch cũng quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức, thực hiện của các cơ quan, cụ thể như sau:

– Công an tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. ; phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về tái hòa nhập cộng đồng đến các Sở, Ban, ngành liên quan và Ban Nhân sự. nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này. đúng tiến độ. Định kỳ hàng năm báo cáo, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 10/12.

Xem thêm  Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính [Cập nhật 2023]

– Sở Tư pháp: Cập nhật thông tin về lý lịch tư pháp của người bị kết án và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu theo quy định của pháp dịch vụ; hướng dẫn thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp dịch vụ về tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp dịch vụ có liên quan để bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

– Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng chấp hành xong. phạt tù về vay vốn, giải quyết việc làm theo quy định của pháp dịch vụ.

– Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

– Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, UBND các cấp, các cơ quan thông tin và truyền thông tại địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng theo Điều 9 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm  Tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm tại địa phương phối hợp thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ học nghề, cho vay vốn ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù; quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội tại địa phương đối với người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi cư trú xác định, không tự lo được cuộc sống.

Cục Thi hành án dân sự chủ trì rà soát, lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp dịch vụ.

– Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với các đối tượng là quân nhân, công nhân viên quốc phòng trước thời hạn chấp hành án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống. tái hòa nhập cộng đồng.

Xem thêm  Đồng Thetan là gì? Mã thông báo THC là gì?

– Yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì, chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án. mãn hạn tù. – UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 21 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 22 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

– Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương thông báo Kế hoạch triển khai thực hiện. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Chính phủ) kết quả thực hiện trước ngày 05 tháng 12.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Kế toán doanh nghiệp là gì và những điều cần biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765