Hủy bỏ văn bản thỏa thuận chia tài sản [Cập nhật 2023]

Rate this post

Thỏa thuận là văn bản ghi lại nội dung đã được thỏa thuận, thống nhất giữa hai bên và có giá trị pháp lý. Hậu quả là khi một trong hai bên không thực hiện đúng nội dung cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo nội dung đã thỏa thuận trước pháp dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu hết vấn đề này. Cùng ketoanhn tìm hiểu thông tin về Hủy Hợp Đồng Sở Hữu Riêng [Cập nhật 2023] Hãy đọc bài viết sau để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Cách Chứng Minh Tài Sản Riêng Của Vợ Chồng Khi Ly Hôn - THAIHA LAW
Hủy bỏ văn bản thỏa thuận chia tài sản [Cập nhật 2023]

1. Quy định về hợp đồng tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản thỏa thuận thì việc thỏa thuận này phải được lập trước thời điểm kết hôn, dưới hình thức văn bản có công chứng, chứng thực. Chế độ kinh tế của vợ chồng theo hợp đồng được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

– Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

– Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chế độ kinh tế của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 117 BLDS 2015, điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận về chế độ kinh tế của vợ, chồng như sau:

  • Chủ thể có năng lực pháp dịch vụ dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với doanh nghiệp dân sự được thành lập;
  • Các chủ thể tham gia giao dịch dân sự là hoàn toàn tự nguyện;
  • Đối tượng và nội dung của kinh doanh dân sự không vi phạm điều cấm của dịch vụ, không trái đạo đức xã hội;
  • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp pháp dịch vụ có quy định.

Ngoài ra, thỏa thuận về chế độ kinh tế vợ chồng vô hiệu khi:

  • Vợ chồng chưa thành niên kết hôn hoặc mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm giao kết.
  • Tại thời điểm giao kết, vợ hoặc chồng hoặc người thứ ba không tự nguyện
  • Đối tượng và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của dịch vụ, không vi phạm đạo đức xã hội.
  • Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực phải được lập trước khi kết hôn.

3. Chế độ thỏa thuận về tài sản giữa vợ và chồng bị vô hiệu khi nào?

Theo quy định tại Điều 50 dịch vụ hôn nhân và gia đình năm 2014, chế độ kinh tế của vợ, chồng không có hiệu lực trong các trường hợp sau:

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

• Trường hợp 1: Không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch quy định tại Bộ dịch vụ Dân sự và các dịch vụ khác có liên quan.

• Trường hợp 2: Vi phạm một trong các quy định về nguyên tắc chung về chế độ kinh tế của vợ chồng; Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Giao dịch liên quan đến căn nhà là nơi ở duy nhất của vợ, chồng; Giao dịch với bên thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và các tài sản cá nhân khác mà pháp dịch vụ không quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo dịch vụ hôn nhân và gia đình 2014.

• Trường hợp 3: Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và những người thân thích khác.

4. Thay đổi (sửa đổi, bổ sung) nội dung văn bản thỏa thuận về chế độ kinh tế vợ chồng

Vợ chồng có toàn quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản chung của vợ chồng đã được công chứng trước khi kết hôn. Điều 49 dịch vụ Hôn nhân và gia đình quy định: Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

Vợ chồng có thể thỏa thuận về việc định đoạt tài sản theo một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. loạt điều của dịch vụ Hôn nhân và gia đình, cụ thể như sau:

– Tài sản giữa vợ và chồng gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;

– Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng mà mọi tài sản mà vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung;

– Không có tài sản chung của vợ chồng mà tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người đó;

– Xác định do vợ chồng thỏa thuận khác.

Cách sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của thỏa thuận sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 47 của dịch vụ này, tức là thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung chế độ kinh tế của tài sản vợ, chồng phải được lập biên bản hoặc chứng thực theo quy định của pháp dịch vụ.

Pháp dịch vụ không hạn chế số lần vợ chồng sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.

5. Hủy hợp đồng chế độ kinh tế vợ chồng trước công chứng

Vợ chồng có quyền chấm dứt văn bản thỏa thuận về tài sản chung của vợ chồng đã được công chứng trước khi kết hôn. Cụ thể, Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của dịch vụ Hôn nhân và gia đình quy định: Chế độ tài sản của vợ, chồng. vợ chồng áp dụng theo thỏa thuận thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản mới do pháp dịch vụ quy định.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP, chế độ kinh tế của vợ chồng sẽ được áp dụng trong trường hợp vợ, chồng không lựa chọn áp dụng chế độ kinh tế thỏa thuận. Như vậy, khi vợ, chồng hủy bỏ văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thì đương nhiên việc xác định tài sản chung, tài sản riêng và nghĩa vụ tài sản của vợ, chồng v.v.

Đây là một bài viết về Hủy bỏ văn bản thỏa thuận chia tài sản [Cập nhật 2023] Vui lòng đọc để tham khảo thêm và nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết này hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dịch vụ dịch vụ sư, tư vấn bất động sản, thành lập doanh nghiệp, v.v., vui lòng liên hệ với ketoanhn theo thông tin bên dưới để được đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. của các dịch vụ sư, dịch vụ gia chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. ketoanhn là đối tác hợp pháp của bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765