Hướng dẫn thực hiện thủ tục kê khai, quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên?

1. Cơ sở khai thác tài nguyên có phải hoàn thuế tài nguyên hàng năm không?

Căn cứ Điểm a, Khoản 6, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Thuế được khai theo tháng, theo quý, theo năm theo từng thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế và theo thời điểm kết thúc kỳ nộp thuế.

6. Các loại thuế và thu nhập sẽ được kê khai hoàn thành và hoàn thành hàng năm cho đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước vốn hóa) và doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến ngày cấp. quyết định chuyển đổi công ty thành công ty thì cuối năm công ty phải tuyên bố thanh lý lần cuối. Như sau:

a) Thuế tài nguyên.

Như vậy, thuế tài nguyên là một trong những loại thuế mà các chủ thể thực hiện hàng năm.

2. Trình tự thực hiện thủ tục kê khai, quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên?

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên lập hồ sơ khai, quyết toán thuế tài nguyên gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên tại tỉnh, thành phố khác thì phải khai với Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quy định. Cục Kho bạc nơi diễn ra hoạt động khai thác tài nguyên.

Tổ chức, cá nhân có nhà máy thủy điện phải lập Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN gửi cơ quan thuế quản lý thu nhập của ngân sách nhà nước nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên. tài nguyên nước.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất năng lượng thủy điện và hồ chứa nước của nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn nhiều tỉnh thì phải xuất trình Tờ khai hoàn thành thuế thất nghiệp và phụ lục bảng phân bổ số tiền thất nghiệp. thuế thất nghiệp phải trả cho chủ sở hữu. Địa phương nơi được hưởng thu nhập từ hoạt động sản xuất thủy điện của nhà máy thủy điện tại cơ quan tài chính nơi đặt văn phòng điều hành nhà máy thủy điện và nộp số thuế được giao cho tỉnh nơi có nhà máy thủy điện được bố trí các hồ thủy điện theo quy định. .

Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính hoặc ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp.

– Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện. Trường hợp hồ sơ được nộp cho cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, thụ lý và giải quyết hồ sơ được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

Ngoài ra, đối tượng có thể lựa chọn một trong các phương thức thực hiện sau:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

– Hoặc gửi qua hệ thống bưu điện;

– Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế bằng giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN).

3. Hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên của cơ sở khai thác tài nguyên bao gồm những gì?

Theo quy định tại tiểu mục 5.2, điều 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thôi nộp thuế thất nghiệp đối với cơ sở khai thác tài nguyên bao gồm:

– Tờ khai hoàn thành thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

– Phụ lục Bảng phân bổ thuế tài nguyên phụ trách địa bàn được hưởng thu nhập từ sản xuất thủy điện – mẫu số 01-1/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

4. Mẫu tờ khai hoàn thuế tài nguyên được quy định như thế nào?

Hiện nay tờ khai hoàn thuế tài nguyên được lập theo mẫu số 02/TAIN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

tài nguyên thiên nhiên

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765