Hướng dẫn sửa chữa sổ sách kế toán [Cập nhật 2023]

Rate this post

Trong quá trình ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán có thể xảy ra sai sót, do đó để đảm bảo yêu cầu số liệu kế toán chính xác, trung thực, kế toán phải sửa chữa những sai sót này. Tùy thuộc vào thời điểm phát hiện ra sai sót cũng như nội dung, tính chất, hình thức của sai sót mà sẽ có cách sửa sổ kế toán khác nhau cho phù hợp. Vì vậy, làm thế nào để bạn sửa sổ cái? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Nguyên Tắc Sửa Chữa Kế Toán - Dịch Vụ Kế Toán Tốt

Sửa chữa sai sót trên sổ sách kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì có được xóa sổ không?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Kế toán 2015, việc sửa sổ kế toán như sau:

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được xóa sổ để làm mất dấu vết các thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa bằng một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi sửa chữa bằng cách gạch ngang vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở trên cùng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi sai số bằng mực đỏ hoặc ghi sai số trong ngoặc đơn, sau đó ghi số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi số điều chỉnh bằng cách lập “Phiếu điều chỉnh” và cộng đúng số tiền chênh lệch.

2. Trường hợp phát hiện sai sót trên sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa vào sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp sau khi báo cáo tài chính năm đã được trình bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu sổ kế toán phát hiện sai sót thì phải đính chính vào sổ kế toán của năm phát hiện sai sót và giải trình việc đính chính.

4. Việc sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp hạch toán điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Khi sổ kế toán có sai sót không được tẩy xóa, hủy làm mất dấu vết thông tin, số liệu bị sai sót mà phải sửa chữa bằng một trong ba phương pháp quy định trên.

Qua sổ sách kế toán phát hiện sai sót thì đến năm 2022 có xóa được không?
Qua sổ sách kế toán phát hiện sai sót thì đến năm 2022 có xóa được không?

2. Khi nào tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Kế toán 2015, việc đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý như sau:

1. Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính bao gồm:

a) Các công cụ tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán phải được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được xác định giá trị theo tỷ giá hối đoái hiện hành;

c) Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường xuyên theo quy định của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

2. Việc đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý phải bảo đảm có căn cứ xác đáng. Khi không có cơ sở để xác định giá trị một cách đáng tin cậy, tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

Tương ứngcác tài sản và nợ phải trả được định giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý vào cuối kỳ báo cáo tài chính.

3. Cách chỉnh sửa sổ sách kế toán sai theo quy định

– Trong công tác kế toán, khi phát hiện sai sót trong các bút toán hạch toán thủ công. Không nên xóa để mất dấu thông tin, số liệu kế toán. Nó phải được sửa chữa theo một trong ba phương pháp.

  • Thực hiện sửa chữa bằng cách vượt qua một dòng ở vị trí sai. Và ghi đúng số hoặc đúng chữ lên trên số liệu sai và có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.
  • Ghi số âm bằng cách ghi nhầm số bằng mực đỏ. Hoặc đăng ký rồi ghi đúng số và có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.
  • Ghi bổ sung bằng cách lập thêm chứng từ đăng ký và ghi thêm các giao dịch cho đủ.

– Trường hợp khi lập báo cáo tài chính mới phát hiện ra sai sót sổ sách năm trước. Cần chỉnh sửa trước khi ra quyết định thanh tra, kiểm tra báo cáo tài chính.

Như sau:

Khi phát hiện các sổ cái có sai sót không được xóa sổ để làm mất dấu vết các thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa bằng một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi sửa chữa bằng cách gạch ngang vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở trên cùng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi sai số bằng mực đỏ hoặc ghi sai số trong ngoặc đơn, sau đó ghi số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi số điều chỉnh bằng cách lập “Phiếu điều chỉnh” và cộng đúng số tiền chênh lệch.

2. Nếu phát hiện sai sót trên sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa vào sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp sau khi báo cáo tài chính năm đã được trình bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu sổ kế toán phát hiện sai sót thì phải đính chính vào sổ kế toán của năm phát hiện sai sót và giải trình việc đính chính.

4. Việc sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp hạch toán điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 28. Định giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý

1. Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính bao gồm:

a) Các công cụ tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán phải được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được xác định giá trị theo tỷ giá hối đoái hiện hành;

c) Các tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động thường xuyên theo quy định của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

2. Việc đánh giá lại giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả phải bảo đảm có căn cứ xác đáng. Khi không có cơ sở để xác định giá trị một cách đáng tin cậy, tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

Đây là thông tin về Hướng dẫn sửa chữa sổ sách kế toán [Cập nhật 2023] métà ketoanhn cung cấp cho bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cần trợ giúp về chủ đề trên, vui lòng liên hệ với Công ty Luật ketoanhn của chúng tôi. ketoanhn Law Firm luôn cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả thân mến.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765