Hướng dẫn mở sổ cái. [Cập nhật 2023]

Rate this post

Các ngành nghề khác nhau sẽ có những lĩnh vực khác nhau mở ra cho họ và Kế toán cũng không ngoại lệ. Và một nghiệp vụ kế toán đóng vai trò ghi nhận những biến động về tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ không thể thay thế kế toán kép. Vì vậy, làm thế nào để bạn mở sổ cái? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Quy định về mở, đăng ký, sửa chữa và khóa sổ kế toán

Hướng dẫn mở sổ cái. [Cập nhật 2023]

1. Quy định về mở sổ kế toán ngân sách, tài chính cấp xã

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 70/2019/TT-BTC quy định về nguyên tắc mở sổ kế toán tài chính – ngân sách cấp xã như sau:

– Các xã phải mở sổ sách kế toán để ghi chép, hệ thống hoá và lưu trữ mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên địa bàn xã. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp TNHH về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC.

– Các xã phải tự kiểm soát nhiệm vụ thu, chi theo mục lục ngân sách nhà nước và các quy định về tài chính ngân sách phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Các loại sổ kế toán ngân sách, tài chính cấp xã

Khoản 3 Điều 5 Thông tư 70/2019/TT-BTC quy định các loại sổ kế toán tài chính – ngân sách cấp xã như sau:

– Các đô thị chỉ sử dụng một hệ thống sổ cái cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ cái tổng hợp và sổ cái chi tiết. Mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự, phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

– Hình thức sổ cái:

+ Sổ Nhật ký – Sổ cái được áp dụng đối với các xã có tài khoản theo hình thức Nhật ký – Sổ cái, dùng để ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và được hệ thống hóa theo nội dung nhật ký kinh tế trên các tài khoản kế toán. Số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái phản ánh theo trình tự thời gian tình hình tài sản, nguồn hình thành và sử dụng các nguồn vốn.

+ Sổ Cái tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế của các tài khoản kế toán. Số liệu sổ cái phản ánh tổng thể tình trạng tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí.

– Sổ chi tiết và mẫu thẻ:

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh có liên quan đến các đối tượng kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý mà Sổ cái chưa phản ánh chi tiết.

Số liệu từ các sổ cái chi tiết cung cấp thông tin cụ thể phục vụ công tác quản lý ở cấp xã và tính toán, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu kế toán của từng đối tượng kế toán riêng, cấp xã có thể chi tiết thêm các khoản mục trên các sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và các quyết định báo cáo, phù hợp với yêu cầu quản lý.

3. Hướng dẫn mở sổ kế toán ngân sách, tài chính xã

Theo Khoản 5 Điều 5 Thông tư 70/2019/TT-BTC quy định về mở sổ kế toán như sau:

– Nguyên tắc mở sổ kế toán

Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập và hoạt động của xã.

Sổ kế toán được mở năm tài chính và ngân sách mới để kết chuyển số dư sổ kế toán năm trước và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh của năm mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm ngân sách mới.

Số liệu thu, chi ngân sách cấp xã năm trước phát sinh trong kỳ chỉnh lý quyết toán được ghi vào sổ kế toán thu, chi ngân sách cấp xã trong kỳ chỉnh lý, đồng thời thực hiện kiểm soát tài khoản thu, chi và chênh lệch thu. . ngân sách cấp xã trong thời gian chỉnh lý để phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Nếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ năm nay thì lập sổ kế toán cho năm nay.

– Trường hợp lưu giữ sổ sách kế toán trên giấy (thủ công) thì cấp xã phải thực hiện các thủ tục pháp lý về sổ sách kế toán như sau:

+ Đối với sổ cái có liên kết:

Ngoài bìa (góc trên bên trái) ghi tên xã, chính giữa bìa ghi tên sách, ngày, tháng, năm soạn sách, ngày, tháng, năm khóa sổ. sổ, họ tên, chữ ký của người phụ trách kế toán, người phụ trách kế toán và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu; ngày, tháng, năm hoàn thành việc ghi sổ kế toán hoặc ngày giao sổ cho người khác.

Các trang của sổ kế toán phải được đánh số từ trang một (01) trang đến hết trang được đánh số cuối cùng, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của xã.

+ Đối với tờ rời:

Đầu mỗi sổ riêng phải thể hiện rõ tên xã, số thứ tự từng tờ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ sổ và ghi sổ kế toán.

Phiếu rời phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu và đăng ký vào Sổ đăng ký sử dụng Thẻ rời trước khi sử dụng.

Các sổ, tờ riêng phải được sắp xếp theo thứ tự tài khoản kế toán, đảm bảo an toàn, dễ tra cứu.

+ Trường hợp ghi sổ kế toán trên máy vi tính:

Hình thức sổ cái trên máy vi tính phải bảo đảm các yếu tố của sổ cái theo quy định của pháp TNHH về kế toán. Đối với sổ kế toán được lưu trữ trên phương tiện điện tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin số liệu và phải đảm bảo số liệu có thể tra cứu được trong thời gian lưu trữ. Riêng sổ kế toán tổng hợp phải được in ra giấy, đóng quyển và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định tại tiết b tiểu mục 5 Điều này.

Đây là thông tin về Hướng dẫn mở sổ cái. [Cập nhật 2023] métà ketoanhn cung cấp cho bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cần trợ giúp về chủ đề trên, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH ketoanhn của chúng tôi. ketoanhn 0982438765 luôn cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả thân mến.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765