Hướng dẫn lập và nộp báo cáo thuế GTGT

Định nghĩa báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai giá trị của hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào khi mua vào hoặc hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra khi bán ra.

Báo cáo thuế được coi là công cụ giúp cơ quan thuế nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc khai thuế được thực hiện bằng văn bản hoặc có thể khai theo phương thức điện tử và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết công việc kê khai thuế sẽ được thực hiện bằng khai báo điện tử.

Hồ sơ khai thuế bao gồm các nội dung sau:

Báo cáo thuế là gì?

Tại sao tôi phải khai thuế?

Báo cáo thuế là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp. Nhưng đó là số liệu do doanh nghiệp tự khai báo chứ chưa được xác nhận là đầy đủ và chính xác. Vì vậy, ban đầu cơ quan thuế chỉ tạm thu những gì doanh nghiệp kê khai.

Khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra thuế – kiểm tra thuế của doanh nghiệp thì kết quả đó là số thuế cuối cùng được xác định và doanh nghiệp mới được công nhận là đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Nếu số thuế tự kê khai trước đó khớp với kết quả Thanh tra – Kiểm tra thuế thì doanh nghiệp không phải nộp bổ sung và không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết quả kinh doanh của mình. Ngược lại, nếu kết quả Thanh tra – Kiểm tra thuế của Cơ quan thuế không khớp với số thuế doanh nghiệp tự tính, kê khai thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu thuế và phạt trên số thuế khai thiếu. 0,5%/ngày vào những ngày không được trả lương, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng

Cách lập báo cáo thuế GTGT

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mẫu số 01-1/GTGT

 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

 • Đính kèm các phụ lục khác nếu có

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT

 • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mẫu số 04-1/GTGT

Những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo thuế

 • Sắp xếp hóa đơn theo thứ tự thời gian

 • Thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán cần phân biệt rõ đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu hay tài sản, công cụ dụng cụ.

 • Khi lưu trữ hóa đơn, chứng từ nên photo thêm 1 bản để phòng khi gặp sự cố.

 • Khai báo cẩn thận và kiểm tra lại

 • Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản khi cân đối tài khoản

 • Xử lý chênh lệch thuế và lập báo cáo tài chính

 • Hàng tháng nên cân đối tất cả các vấn đề liên quan như: Thuế, lợi nhuận và chi phí,… để cuối năm không bị quá tải.

Lưu ý khi báo cáo thuế

Cách nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế nhanh nhất

Sau khi hoàn thành tờ khai thuế GTGT, bạn cần nộp báo cáo thuế GTGT cho cơ quan thuế. Cách nộp hồ sơ đơn giản và nhanh chóng nhất hiện nay mà các doanh nghiệp đều sử dụng là nộp qua thuedientu.gdt.gov.vn:

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

– Bước 2: Bạn upload tờ khai XML đã kết xuất lên hệ thống.

– Bước 3: Bạn bấm chữ ký điện tử.

– Bước 4: Bạn bấm lệnh nộp tờ khai để gửi tờ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế.

– Bước 5: Bạn chọn chức năng “Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã chắc chắn được gửi hay chưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765