Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, theo tháng

Những điều cơ bản về thuế thu nhập cá nhân bạn cần biết

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Số thuế người có nguồn thu nhập cần nộp nếu tiền lương nhận được sau khi trừ các khoản vẫn nằm trong mức chịu thuế.

Tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Việc nộp thuế thu nhập cá nhân có tác động lớn đến nền kinh tế – xã hội của một quốc gia:

 • Thuế là nguồn thu ngân sách giúp Nhà nước thực hiện các công trình công cộng, phúc lợi xã hội.

 • Đó là cán cân giúp cân bằng giữa thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm.

 • Giúp đảm bảo tính minh bạch, tránh các nguồn thu bất hợp pháp.

 • Nộp thuế thu nhập cá nhân khắc phục được nhiều nhược điểm của các loại thuế khác.

 • ,…

thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho ai?

 • Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam, không phân biệt nơi phát sinh thu nhập.

 • Đối với cá nhân không cư trú, cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả, nơi nhận.

Một số trường hợp ngoại lệ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa vợ với chồng…

 • Thu nhập từ thừa kế

 • Ăn trưa và ăn giữa ca

 • Phụ cấp quần áo, điện thoại,..

 • công tác phí

 • Thu nhập từ phần tiền lương làm thêm giờ, làm đêm được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm ngày, giờ.

 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không tính vào tiền thuê thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng khi cá nhân sau khi trừ các khoản khấu trừ thuế vẫn có thu nhập.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất (%)

Trong đó:

Thu nhập ròng = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Khấu trừ + Miễn trừ)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân?

Cách xác định thời hạn kê khai

Thuế thu nhập cá nhân có 2 kỳ kê khai: theo quý và theo tháng. Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà kê khai theo tháng hoặc theo quý cho phù hợp.

 • Khai theo quý: Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.

 • Khai theo tháng: Đối với doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Có số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Việc thực hiện kê khai ổn định, áp dụng cho cả năm.

Xác định kỳ kê khai thu nhập cá nhân

Hướng dẫn từng bước cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý

Bước 1: Lập bảng theo tháng

Căn cứ vào tiền lương mà người lao động được trả trong tháng, từ đó tính số thuế TNCN phải nộp của từng tháng trong quý. Công việc này sẽ được kế toán thực hiện hàng tháng.

Bước 2: Lập bảng quý

Căn cứ vào bảng thuế TNCN của 3 tháng trong quý, tổng hợp số liệu theo quý để nộp tờ khai. Đây là công việc cần thực hiện vào cuối quý hoặc đầu quý.

Bước 3: Thực hiện kê khai thuế TNCN trên HTKK. phần mềm

Nếu bạn chưa có phần mềm HTKK (Hỗ trợ kê khai) thì có thể tải về đây

Căn cứ vào bảng tổng hợp thuế TNCN quý đã lập ở bước 2, nhập số liệu vào tờ khai thuế.

Đầu tiên các bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản mới nhất -> click chọn “MTTTNCN” -> chọn “Tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN (TT92/2015)”

Hướng dẫn làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Màn hình sẽ xuất hiện bảng chọn kỳ tính thuế.

Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Sau đó điền thông tin vào bảng.

Sau khi chọn, màn hình sẽ xuất hiện giao diện Tờ khai thuế TNCN – Mẫu số 05/KK-TNCN

Trong tờ khai bạn thấy có 5 cột (sTT, chỉ tiêu, mã chỉ tiêu, đơn vị, số người/số lượng). Dữ liệu trên tờ khai sẽ được tính dựa trên các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN và Bảng tính thuế TNCN theo quý ở bước 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765