Hướng dẫn điều chỉnh thông báo mời thầu [Cập nhật 2023]

Rate this post

Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, đấu thầu ngày càng trở nên phổ biến. Trong quá trình tham gia đấu thầu có trường hợp phải điều chỉnh hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách điều chỉnh thông báo mời thầu. Vậy hãy để TNHH ketoanhn.com hướng dẫn cách điều chỉnh thư mời thầu [Cập nhật 2023] Hãy để mình đọc bài viết này!

Hướng dẫn điều chỉnh thông báo mời thầu [Cập nhật 2023]
Hướng dẫn điều chỉnh thông báo mời thầu [Cập nhật 2023]

1. Thông báo mời thầu là gì?

Do yêu cầu đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, tất cả các gói thầu khi nộp hồ sơ dự thầu đều phải được quảng cáo công khai, rộng rãi. Thông báo mời thầu nhằm cung cấp cho các nhà thầu nắm rõ các thông tin liên quan đến gói thầu để chuẩn bị các điều kiện tham gia. Nội dung thông báo phải truyền đạt đầy đủ các thông tin cần thiết như: tên, địa chỉ của người đề nghị chào hàng; bản mô tả tóm tắt về số lượng, chất lượng, quy cách, công dụng của hàng hóa mua được, tiêu chuẩn của dịch vụ sẽ cung cấp; điều kiện đấu thầu; thời gian, địa điểm, thủ tục nhận hồ sơ mời thầu; thời hạn, địa điểm, thủ tục xuất trình chào hàng; Hướng dẫn đọc hồ sơ dự thầu…

Điều 218 TNHH Thương mại 2005 Hồ sơ mời thầu bao gồm:

– Thông báo mời thầu

Do yêu cầu đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, tất cả các gói thầu phải được công bố rộng rãi. Tùy theo hình thức đấu thầu công khai hay hạn chế mà quyền gọi là rộng rãi hay hạn chế. Thông báo mời thầu nhằm cung cấp cho nhà thầu đầy đủ thông tin liên quan đến gói thầu để nhà thầu chuẩn bị các điều kiện tham gia. Thông báo mời thầu được quy định tại Khoản 1 Điều 219 TNHH Thương mại như sau: “1. Thông báo mời thầu bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của bên đề nghị chào hàng;
b) Tóm tắt nội dung hồ sơ dự thầu;
c) Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;
d) Thời hạn, địa điểm và thủ tục chào hàng;
d) Hướng dẫn tìm hiểu các thông số kỹ thuật.

Hình thức của thông báo mời thầu phải phù hợp với hình thức của hồ sơ dự thầu. Theo khoản 2 Điều 219 TNHH Thương mại 2005: Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu cho các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực đối với trường hợp đấu thầu hạn chế.

2. Hướng dẫn Điều chỉnh Thông báo mời thầu

Thực hiện theo Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu và E-HSMT trên Hệ thống lựa chọn nhà thầu qua mạng như sau:

– Phát hành: Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, E-TBMT, nhà thầu phải gửi kèm các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt HSMT, E-HSMT;

+ Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt E-HSMT;

+ Đối với lựa chọn nhà thầu offline, hồ sơ mời thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công.

+ Trường hợp bán thông số kỹ thuật (bản điện tử đã được đưa lên Hệ thống), tại thời điểm nộp hồ sơ chào hàng, nhà thầu phải thanh toán cho nhà thầu số tiền bằng với giá bán thông số kỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều này . Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu không được cung cấp bản giấy của hồ sơ mời thầu cho nhà thầu. Trong trường hợp bên đề nghị chào hàng cung cấp bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy sẽ không có giá trị đối với việc lập và đánh giá chào hàng.

+ Trường hợp nội dung của HSMT, E-HSMT được phát hành trên Hệ thống khác với nội dung của HSMT, E-HSMT được phê duyệt thì HSMT, E-HSMT được phát hành trên Hệ thống làm cơ sở lập và xét thầu và E-HSDT.

– Ôn tập:

Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi đăng tải, nhà thầu đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống theo một trong hai cách sau:

+ Quyết định sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi của hồ sơ mời thầu;

+ Quyết định sửa đổi, hồ sơ mời thầu sửa đổi phải thể hiện rõ nội dung sửa đổi trong hồ sơ mời thầu sửa đổi.

Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp sửa đổi E-HSMT sau khi đăng tải, nhà thầu phải tải lên Hệ thống các tài liệu sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung E-HSMT; – E-HSMT đã được sửa đổi.

– Làm rõ:

+ Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp cần làm rõ thông số kỹ thuật, nhà thầu phải gửi yêu cầu làm rõ đến nhà thầu qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc gia), tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

+ Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp cần phải làm rõ E-HSMT thì nhà thầu phải gửi yêu cầu làm rõ cho nhà thầu qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

+ Bên yêu cầu thầu nhận được yêu cầu làm rõ của nhà thầu và đăng tải văn bản làm rõ HSMT, E-HSMT trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu.

– Nội dung làm rõ HSMT, E-HSMT không được trái với nội dung của HSMT, E-HSMT đã được phê duyệt. Trường hợp việc tiếp nhận yêu cầu làm rõ thông số kỹ thuật và E-HSMT dẫn đến việc sửa đổi thông số kỹ thuật và E-HSMT thì việc sửa đổi thông số kỹ thuật và E-HSMT phải phù hợp với quy định của khoản 1 điều này, khoản 2 điều này trên cơ sở tuân thủ thời gian quy định tại tiết m khoản 1 Điều 12 của TNHH Đấu thầu và tiết c khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 2014/NĐCP ;

– Trường hợp cần thiết, nhà thầu tổ chức hội nghị xúc tiến thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT, E-HSMT mà nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi giữa bên mời thầu và bên nhận thầu phải được bên mời thầu ghi vào biên bản và đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị tiến độ đấu thầu.

3. Thời gian gửi hồ sơ sửa đổi căn cứ đấu thầu cho nhà thầu là bao lâu?

Theo tiểu mục m khoản 1 điều 12 TNHH đấu thầu 2013:

– Thời hạn gửi văn bản sửa đổi hồ sơ đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ kỹ thuật tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước thời điểm đóng thầu; đối với việc sửa đổi hồ sơ yêu cầu quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày kết thúc chào hàng. Trường hợp thời hạn gửi hồ sơ sửa đổi hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm này, bên đề xuất gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng với thời hạn gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Tại điểm c khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐCP:

– Trường hợp cần sửa đổi thông số kỹ thuật, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng chào hàng ít nhất 03 ngày làm việc để các nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ chào hàng của mình.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/08/2022

Trên đây là nội dung bài viết về chủ đề Hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ mời thầu. [Cập nhật 2023] và một số nội dung liên quan khác mà ketoanhn.com Law đã tổng hợp để mang đến cho bạn đọc. Mọi thắc mắc trong quá trình tham khảo bài viết vui lòng phản hồi bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp hotline để được hỗ trợ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765