Hướng dẫn cách mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023]

Rate this post

Đấu thầu trực tuyến là một cách đấu thầu phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ các quy định liên quan đến đấu thầu qua mạng. ketoanhn.com Law sẽ cập nhật thông tin liên quan đến chủ đề này qua bài viết Hướng dẫn cách mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023] dưới.

Hướng Dẫn Mời Đấu Giá Qua Mạng [chi Tiết 2023]

Hướng dẫn cách mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023]

1/ Nhà thầu nghĩa là gì?

Căn cứ Điều 4 TNHH đấu thầu 2013 Vì thế một phần của ưu đãi là cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm và năng lực thực hiện hoạt động chào mời, bao gồm:

– Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

– Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng vốn mua định kỳ;

– Đơn vị khoán tập trung;

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

2/ Trách nhiệm của người xin chào hàng là gì?

Trách nhiệm của nhà thầu quy định tại điều 75 TNHH đấu thầu 2013đặc biệt:

– Đối với việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án:

+ Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

+ Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

+ Duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với các nhà thầu;

+ Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp TNHH cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra;

+ Bảo mật tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

+ Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

+ Cung cấp thông tin cho Tạp chí Mua và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này khi có yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp TNHH và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu.

– Về lựa chọn nhà thầu trong hợp đồng thông thường, ngoài các quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h Khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện các trách nhiệm sau:

+ Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Ký và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu;

+ Quyết định xử lý tình huống;

+ Giải quyết các yêu cầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

+ Hủy bỏ chào hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của TNHH này;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp TNHH và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu;

+ Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp TNHH về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

+ Cung cấp thông tin cho Tạp chí Mua và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải trình việc thực hiện quy định tại khoản này khi có yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

Báo cáo đấu thầu hàng năm.

– Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư:

+ Công tác chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ yêu cầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của TNHH này;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

+ Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ yêu cầu sơ tuyển, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

+ Nộp hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, thông số kỹ thuật, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Đàm phán hợp đồng với chủ đầu tư;

+ Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp TNHH;

+ Bảo mật tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

+ Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp TNHH về hồ sơ và quy định của Chính phủ;

+ Giải quyết các kiến ​​nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

+ Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

+ Cung cấp thông tin cho Tạp chí Mua và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này khi có yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

3/ TNHH sư đấu thầu qua mạng phải làm gì khi đấu thầu qua mạng?

dựa trên Điều 16 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định như sau:

“Mở chào hàng cho đấu thầu trực tuyến”

Nhà thầu phải tiến hành mở thầu và đăng tải biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời gian không quá 02 giờ kể từ thời điểm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu thì bên nộp thầu có quyền gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại cuộc thầu. Việc gia hạn thời gian kết thúc ưu đãi được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.”

Như vậy, nhà thầu qua mạng phải tiến hành mở thầu và đăng tải biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời gian không quá 02 giờ khi đấu thầu qua mạng.

Bài viết trên là nội dung liên quan đến Hướng dẫn cách mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023] mà ketoanhn.com muốn cập nhật đến bạn đọc. Hi vọng những kiến ​​thức mà ketoanhn.com cập nhật trong bài viết này sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào liên quan đến website: accgroup.vn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765