Hướng dẫn cách làm sổ đăng ký cổ đông đơn giản và chi tiết nhất

Rate this post

Sổ cổ ​​đông theo quy định của pháp dịch vụ là văn bản pháp lý có tầm quan trọng hàng đầu trong việc quản lý công ty TNHH đại chúng. Nó là cần thiết cho cả phía công ty và phía các bên liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoại trừ các công ty cổ phần đại chúng lớn, các công ty cổ phần còn lại ít khi lập sổ cổ đông, thậm chí lập lung tung, chưa đánh giá đúng vai trò của cổ đông trong cuộc chơi của mình. Trong bài viết dưới đây, ketoanhn mong muốn cung cấp đến bạn đọc cách thức đăng ký cổ đông đơn giản và chi tiết nhất.

khang cao la gi
Hướng dẫn cách đăng ký cổ đông

1. Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Hiện nay, pháp dịch vụ chưa có quy định giải thích khái niệm sổ đăng ký cổ đôngTuy nhiên, xét nội dung của Khoản 1 Điều 122 dịch vụ Công ty 2020, có thể hiểu: sổ cổ đông là tài liệu tồn tại dưới dạng giấy hoặc điện tử để ghi nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần của các cổ đông đại chúng. cổ đông của công ty.

2. Vai trò của sổ cổ đông

Sổ cổ ​​đông là tài liệu nội bộ, không phải là tài liệu cần xin giấy phép như Giấy ĐKKD nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với công ty cổ phần vì những lý do sau:

(i) Tài liệu chứa đầy đủ thông tin cổ đông

Sổ cổ ​​đông lưu trữ các thông tin cá nhân cơ bản của tất cả các cổ đông như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý… phục vụ cho công tác quản trị công ty (VD: Lập danh sách cổ đông) Hỗ trợ Đại hội đồng cổ đông Phân phối lợi nhuận, v.v.).

*Ghi chú: Khi thay đổi địa chỉ liên lạc, cổ đông phải thông báo kịp thời cho công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông.

(ii) Xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông

Sổ cổ ​​đông phải thể hiện các thông tin về tổng số cổ phần được quyền chào bán, số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị phần vốn cổ phần đã góp.

– Đối với thủ tục chuyển nhượng cổ phần, cổ phần được coi là đã bán khi:

  • được thanh toán đầy đủ;
  • Thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ cổ đông và kể từ thời điểm việc chuyển nhượng hoàn tất, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Tóm lại, sổ cổ đông là tài liệu nội bộ chính xác và kịp thời nhất chứng minh việc chuyển nhượng cổ phần và quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông, là cơ sở để phân chia lợi nhuận trong một tập đoàn.

3. Quy định pháp dịch vụ về lập sổ đăng ký cổ đông

Một công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đăng ký thương mại được cấp. Theo Khoản 2 Điều 122 dịch vụ Công Ty 2020, sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của thể nhân đối với cổ đông là thể nhân; tên, mã số công ty hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

– Cổ đông có quyền xác minh, tra cứu, trích lục, sao tên, địa chỉ liên lạc của các cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

– Việc thông báo khi có sự thay đổi địa chỉ liên lạc và cập nhật dữ liệu vào sổ đăng ký cổ đông là nghĩa vụ giữa cổ đông và công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc cổ đông không liên lạc được do không được thông báo về việc thay đổi địa chỉ liên lạc.

Công ty cần nắm được nội dung cơ bản này để biết cách lập sổ đăng ký cổ đông và cách quản lý, sử dụng sổ này theo quy định của pháp dịch vụ.

4. Phiếu đăng ký cổ đông cuối cùng

XÃ HỘI VÔ TÍN …………

————

CON SỐ: …./…../……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——o0o—–

……………………ngày tháng năm ………..

SỐ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

1. Tên công ty: XÃ HỘI VÔ TÍCH …………………………………………………………………………..

Tên thương mại: …………………………………………………………………………………..

Các từ viết tắt: ……………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………. Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày …………..

Trụ sở chính Địa chỉ: …………………………………………………, Thành phố Hà Nội

2. Vốn cổ phần: …………………………….. đồng (…………………… đồng việt nam).

3. Tổng số cổ phần: ………… Hành động (………….hành động)

– Cổ phần do cổ đông sáng lập mua lại:…………………… Cổ phần (………….. cổ phần)

– Cổ phần chào bán: 0 cổ phần.

Chia sẻ lớp học:

– Các thao tác chung:……………………. Cổ phiếu (Mười tám nghìn cổ phiếu)

– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

mệnh giá cổ phiếu: …….. đồng (……….. nghìn Đ.đồng việt nam)

4. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại cổ đông:

STT Tên và họ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chỗ ở hiện nay Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) Số lượng cổ phiếu chia sẻ lớp học Số giấy phép vốnP phạm vi ngày
Đầu tiên
2
3

Sổ cổ ​​đông đã được lập và lưu giữ tại văn phòng đăng ký của Công ty.

Người đại diện theo pháp dịch vụ của công ty

5. Cách làm sổ đăng ký cổ đông chuẩn hơn

sổ đăng ký cổ đông Là văn bản đăng ký thông tin của tất cả các cổ đông công ty mà công ty phải thực hiện và lưu giữ theo quy định của pháp dịch vụ. Theo quy định của dịch vụ Doanh nghiệp 2014, khi tiến hành lập sổ đăng ký cổ đông phải đảm bảo các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ công ty mẹ của tổng công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là thể nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Sổ đăng ký cổ đông sẽ được công ty lưu giữ tại công ty mẹ, mỗi thành viên của công ty có quyền đối với một bản sao các thông tin trong sổ đăng ký cổ đông này.

Khi có thay đổi về sổ cổ đông, thông tin cổ đông, thông tin về cổ phiếu trong sổ cổ đông, công ty phải làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp dịch vụ.

Việc không lập sổ cổ đông, không thông báo thay đổi khi có thay đổi sổ cổ đông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp dịch vụ.

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến hHướng dẫn đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng với những thông tin trên, bạn đọc có thể áp dụng trong cuộc sống và công việc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty dịch vụ ketoanhn – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765