Huân chương chiến công hạng nhất giá bao nhiêu?

Rate this post

Nêu thành tích đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất? Mức tiền thưởng của đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam là bao nhiêu?

Tải xuống (16)
Huân chương Chiến công

1. Đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất có thành tích gì?

Căn cứ Điều 28 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

“Huân chương Quân công” Hạng Nhất
Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Như sau:
1. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng, truy tặng cho người đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được chiến công đặc biệt tiêu biểu trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thành tích có tính chất tiêu biểu toàn quốc được Bộ Quốc phòng công nhận;
b) Tận tụy, sáng tạo, có hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc không ngại hy sinh tính mạng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích có tính chất hành động, là điển hình trong toàn quốc, được Bộ Quốc phòng ghi nhận. 2. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thành tích có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương trong cả nước, được Bộ Quốc phòng công nhận;
b) Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích có ảnh hưởng, tiêu biểu trong toàn quốc, được Bộ Quốc phòng ghi nhận. Như vậy, Huân chương Chiến công hạng Nhất được tặng cho đơn vị, tập thể trong Quân đội nhân dân Việt Nam đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Xem thêm  Có Nên Đăng Ký Nhiều Lĩnh Vực Khi Thành Lập Công Ty?

– Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có thành tích có ảnh hưởng, tiêu biểu trong toàn quốc được Bộ Quốc phòng công nhận;

– Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích có ảnh hưởng, tiêu biểu trong toàn quốc, được Bộ Quốc phòng ghi nhận.

2. Mức tiền thưởng đối với đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam?

Căn cứ Điều 82 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

mức tiền thưởng
Mức tiền thưởng gắn với danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2011/ TT-BQP ngày 16-6-2011 của BQP hướng dẫn quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng và tiền thưởng các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba như sau:

Xem thêm  Gắn kết hơn với hoạt động khoa học công nghệ của Tập đoàn Hóa chất

Mức thưởng huân chương các loại
1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại thì được tặng Bằng hoặc Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:
a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương cơ sở;
b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương cơ sở;
c) “Huân chương Độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở;
d) “Huân chương Độc lập” hạng nhì, “Quân công” hạng nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở;
đ) “Huân chương Độc lập” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba: 10,5 lần mức lương cơ sở;
e) “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất: 9,0 lần mức lương cơ sở;
g) “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở;
h) “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”, “Huân chương Dũng cảm” hạng ba: 4,5 lần mức lương cơ sở. 2. Tập thể được tặng huân chương các loại, được tặng bằng hoặc kỷ niệm chương kèm theo tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này. Như vậy, mức tiền thưởng đối với đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam lập được Huân chương Chiến công hạng Nhất là 18 lần mức lương cơ sở.
Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Vì vậy, mức tiền thưởng cho tập thể Quân đội nhân dân Việt Nam đạt Huân chương Chiến công hạng Ba là 26.820.000 đồng.

Xem thêm  AnRKey X (mã thông báo ANRX) là gì?

3. Và nếu cùng một lúc một đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam đạt cả danh hiệu thi đua và khen thưởng thì sao?

Căn cứ Điều 81 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

Sử dụng quỹ thử thách và phần thưởng
… 2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được công nhận danh hiệu thi đua, cờ thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; việc tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen kèm theo phần thưởng hiện vật, tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74 của Nghị định số 91/2017/NĐ- CP, theo quy định sau:
a) Một hạng mục cùng một lúc đạt nhiều danh hiệu thi đua, có nhiều lần đạt các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được thưởng danh hiệu thi đua;
b) Một mặt có cả danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì được cộng thêm tiền thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Như vậy, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời có cả danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thì được khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765