Hội đồng kỷ TNHH phải triệu tập người quản lý công ty nhà nước có vi phạm trong thời hạn bao lâu?

Rate this post

Hội đồng kỷ TNHH người quản lý công ty nhà nước hoạt động theo nguyên tắc nào?

Theo điều 68 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng kỷ TNHH
1. Hội đồng kỷ TNHH họp khi có mặt ít nhất 03 thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ TNHH.
2. Hội đồng kỷ TNHH kiến ​​nghị áp dụng hình thức kỷ TNHH thông qua kết quả bỏ phiếu kín và phải được đa số thành viên Hội đồng kỷ TNHH tán thành.
3. Tại cuộc họp của Hội đồng kỷ TNHH, ý kiến ​​của các thành viên dự họp và kết quả biểu quyết về hình thức kỷ TNHH sẽ được ghi vào biên bản.
4. Hội đồng kỷ TNHH giải tán khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Như vậy, Hội đồng kỷ TNHH Giám đốc công ty nhà nước làm việc theo các nguyên tắc sau:
– Hội đồng kỷ TNHH họp khi có mặt ít nhất 03 thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH và ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ TNHH.
– Hội đồng kỷ TNHH đề nghị áp dụng hình thức kỷ TNHH bằng bỏ phiếu kín và phải được đa số thành viên Hội đồng kỷ TNHH tán thành.
Ý kiến ​​của các thành viên dự họp và kết quả biểu quyết về hình thức kỷ TNHH phải được ghi vào biên bản họp Hội đồng kỷ TNHH.
– Hội đồng kỷ TNHH giải tán khi đã hoàn thành chức năng.

Xem thêm  Các trường hợp thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ

ĐHCĐ trực tuyến: Cần môi giới pháp lý đồng bộ - Đời sống kinh tế Việt Nam và thế giới

Hội đồng kỷ TNHH phải triệu tập người quản lý công ty nhà nước có vi phạm trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Họp Hội đồng kỷ TNHH
1. Chuẩn bị cuộc họp:
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng kỷ TNHH, giấy triệu tập phải được gửi cho người có hành vi vi phạm. Người vi phạm vắng mặt phải có lý do chính đáng. Trường hợp sau 02 lần gửi giấy phạt mà vi phạm vắng mặt không có lý do chính đáng, đến lần thứ 03 sau khi gửi giấy phạt mà vi phạm vẫn tiếp tục vắng mặt thì Ban kỷ TNHH Hội vẫn họp để xem xét, đề nghị hình thức kỷ TNHH;
b) Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH có thể mời thêm đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan dự họp. Khách mời có quyền phát biểu ý kiến ​​nhưng không được biểu quyết hình thức kỷ TNHH;
c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng kỷ TNHH có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ TNHH, lập biên bản họp Hội đồng kỷ TNHH;
d) Hồ sơ kỷ TNHH đưa ra Hội đồng kỷ TNHH gồm: Bản tự kiểm điểm, trích ngang lý lịch, biên bản họp kiểm điểm của công ty nơi cá nhân vi phạm làm việc và các tài liệu khác có liên quan đến việc xử lý kỷ TNHH.

Như vậy, Hội đồng kỷ TNHH phải triệu tập họp với người quản lý công ty nhà nước để xảy ra vi phạm trước 07 ngày làm việc.

Xem thêm  Trình tự, thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi [2023]

Trình tự họp Hội đồng kỷ TNHH người quản lý công ty nhà nước như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 69 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Họp Hội đồng kỷ TNHH

2. Trình tự lắp ráp:
a) Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH trình bày lý do và có mặt các thành viên tham dự phiên họp;
b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ TNHH trình bày các nội dung sau: Bản tóm tắt lý lịch; hành vi, thời điểm xảy ra và thời điểm phát hiện hành vi vi phạm pháp TNHH; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ TNHH; hình thức lái xe đã được ban hành; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các tài liệu khác có liên quan;
c) Người phạm tội đọc bản tự kiểm điểm. Trong trường hợp phạm nhân vắng mặt thì ủy viên kiêm thư ký Hội đồng kỷ TNHH đọc thay;
d) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng kỷ TNHH đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm;
đ) Các thành viên Hội đồng kỷ TNHH và những người tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
e) Người vi phạm phát biểu ý kiến ​​(nếu có);
g) Hội đồng kỷ TNHH biểu quyết xem xét kỷ TNHH hay không; trường hợp đa số phiếu đề nghị kỷ TNHH thì biểu quyết đề nghị áp dụng hình thức kỷ TNHH; việc bầu cử được thực hiện bằng phiếu kín theo thể thức bầu dồn phiếu;
h) Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản cuộc họp;
i) Chủ tịch Hội đồng kỷ TNHH, ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ TNHH ký vào biên bản cuộc họp.

Vì vậy, trình tự họp Hội đồng kỷ TNHH người quản lý doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể như trên.

Xem thêm  Hợp đồng bảo hành là gì? [Chi tiết 2023]
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765