Học cảnh sát nghĩa vụ để làm gì?

Trở thành chiến sỹ công an là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người. Liên quan đến công an, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh câu hỏi: Đi nghĩa vụ công an để làm gì? Tôi có thể làm cảnh sát không?

1. Khái niệm, vai trò, chức năng của Công an

– Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang chủ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng Công an Việt Nam, làm nòng cốt, đồng hành trong chiến đấu, bảo vệ và giữ vững an ninh quốc gia. trật tự xã hội và an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Chức năng của Công an nhân dân:

+ Tham mưu cho Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

+ Lực lượng Công an nhân dân thống nhất quản lý về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

+ Công an nhân dân là lực lượng trung tâm, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp dịch vụ về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là lực lượng vũ trang chủ lực, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống trị của Chủ tịch nước, sự lãnh đạo thống nhất của Chính phủ, sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an . Chức năng, nhiệm vụ chính của công an là giữ gìn hòa bình, bảo vệ trật tự, an ninh và sự bình yên của Tổ quốc Việt Nam.

– Trong thời chiến hay hòa bình, lực lượng Công an luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong chiến tranh, Công an tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thời bình, Công an trực tiếp tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ hòa bình và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuyên Sinh Trường Công An 5 1680084082983804561392

2. Nghĩa vụ công an là gì?

Nghĩa vụ công an được hiểu là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Tham gia thực hiện nghĩa vụ công an là công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân; Nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện chức năng công an là vô cùng quan trọng và cao cả.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững, bảo vệ hòa bình quốc gia, bảo vệ tính mạng của nhân dân. Đây là một nghề cao quý, là niềm tự hào của những cá nhân được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Do có vai trò đặc biệt quan trọng nên để được tham gia nghĩa vụ công an, cá nhân phải đáp ứng một số yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP. Như sau:

– Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 70/2019/NĐ-CP, đối tượng tuyển chọn, xét thời hạn phục vụ là thể nhân có đủ các điều kiện sau:

+ Là công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của dịch vụ nghĩa vụ quân sự 2015. dịch vụ nghĩa vụ quân sự 2015.

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định các ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia. nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

+ Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng; Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ không được quá 06 tháng đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 dịch vụ Công an nhân dân năm 2018.

– Điều 5, Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định nguyên tắc tuyển chọn Công an nhân dân, theo đó công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có lý lịch rõ ràng.

+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp dịch vụ của Nhà nước.

+ Không có tiền án, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, khu phố, chính đáng hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

+ Có phẩm chất, đạo đức và hạnh kiểm tốt, được nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

+ Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.

+ Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

+ Thân hình cân đối, không dị hình, dị tật và tuân thủ các quy định về vệ sinh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Vì vậy, không phải ai cũng có thể tham gia nghĩa vụ công an. Chỉ khi đáp ứng một số yêu cầu như đã phân tích ở trên, công dân mới được thực hiện chức năng công an của mình. Điều kiện do Nhà nước đặt ra là để tuyển chọn những cá nhân “có chất lượng”, bảo đảm thực hiện các công việc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Bạn làm gì khi đến đồn cảnh sát? Tôi có thể làm cảnh sát không?

– Điều 9, Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

+ sĩ quan nhỏ; quân nhân nhập ngũ có thời gian tại ngũ từ đủ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi); kết quả xếp loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảm bảo tiêu chuẩn; được xem xét điều kiện cung cấp dịch vụ theo chế độ nghiệp vụ trong CAND; tuyển sinh vào các học viện; Trường CAND phổ thông theo quy định đăng ký Trường CAND; ông ra trường được phong quân hàm sĩ quan; sĩ quan nhỏ chuyên nghiệp.

+ sĩ quan nhỏ; quân nhân được tuyển dụng không thuộc các trường hợp quy định trước đây; hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ điều kiện được sử dụng vào Công an nhân dân; nếu họ là những người tình nguyện và Công an nhân dân đang cần, họ sẽ được coi là chuyển sang phương thức phục vụ chuyên nghiệp. Nguyên tắc, mức chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan đã thôi phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, nếu đáp ứng được một trong hai điều kiện trên thì công dân đang tham gia nghĩa vụ công an sẽ được chuyển sang chế độ nghĩa vụ chuyên nghiệp. Vậy để trả lời cho câu hỏi đi nghĩa vụ quân sự có được trở thành công an không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, để trở thành một chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, các công dân có nguyện vọng phải trải qua một quá trình đào tạo và tập sự nghiêm ngặt. Đó là, chỉ khi đáp ứng một số điều kiện về giáo dục, đào tạo, công dân mới được đi nghĩa vụ, trở thành lực lượng công an nhân dân. Trên thực tế, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công dân sẽ được xuất ngũ trở lại thị trấn nếu đủ tiêu chuẩn; phù hợp với yêu cầu sử dụng Công an nhân dân, Công an nhân dân nếu có nguyện vọng được xem xét chuyển sang phương thức công tác chuyên nghiệp.

Quy định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự được chuyển sang chế độ nghĩa vụ chuyên nghiệp, trở thành công an nhân dân phải đáp ứng một số điều kiện. Điều này đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình tuyển dụng Công an nhân dân. Bởi như đã phân tích, công an nhân dân là lực lượng trung tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân. Chỉ khi chấp hành đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Đảng và Nhà nước quy định, công dân mới được đứng vào hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không chỉ vậy, việc tuyển chọn khắt khe với những quy định cẩn trọng giúp Đảng, nhà nước lựa chọn được những cá nhân ưu tú nhất, đủ bản lĩnh và tài năng hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân. Điều này góp phần vô cùng quan trọng xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh, sẵn sàng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765