Hệ số phân bổ vị trí dẫn đầu mới nhất hôm nay

cơ sở pháp lý

Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Nghị định 117/2016/NĐ-CP

Hệ số phân bổ vị trí dẫn đầu mới nhất

Mức phân bổ các chức danh lãnh đạo được áp dụng theo quy định tại bảng phân bổ các chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm). trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11. và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Tỷ lệ bổ nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo cấp huyện

Anh ta hệ số phân bổ chức danh lãnh đạo cấp huyện bao gồm:

Chủ tịch Ủy ban Bình dân. Nếu là thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II thì hệ số là 0,90. Nếu là thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại III, 1 huyện trực thuộc Hà Nội. quận, huyện thuộc TP.HCM hệ số 0,80. các quận, huyện, thị xã còn lại hệ số là 0,70.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nếu là thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II thì hệ số là 0,70. Nếu là thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại III, 1 huyện trực thuộc Hà Nội. quận, huyện TP.HCM hệ số 0,65. Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại hệ số là 0,60.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Nếu là thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II thì hệ số là 0,50. Nếu là thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại III, 1 huyện trực thuộc Hà Nội. quận, huyện TP.HCM hệ số 0,40. các quận, huyện, thị xã còn lại hệ số là 0,30.

Hệ số phân bổ vị trí dẫn đầu mới nhất hôm nay

Hệ số bổ nhiệm chức danh TGĐ

Hệ số bổ nhiệm đối với vị trí Giám đốc điều hành được quy định là 1,0. Trường hợp hưởng trợ cấp chức vụ lãnh đạo thì mức chênh lệch càng lớn. giữa hệ số phụ cấp chức vụ quản lý đã được hưởng. so với hệ số phân bổ chức vụ lãnh đạo theo quy định. Bạn sẽ có quyền bảo lưu các khoản công tác phí mà bạn đã được hưởng ở các vị trí quản lý. cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện chức vụ được chỉ định. Trường hợp đã giữ chức vụ chưa đủ 6 tháng theo thời hạn được chỉ định. Bạn được hưởng chế độ dự bị trong thời hạn 06 tháng.

Hệ số bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện

Hệ số phân bổ của Chủ tịch UBND cấp huyện được quy định như sau: Nếu là thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II. hệ số là 0,90. Nếu là thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại III, 1 huyện trực thuộc Hà Nội. quận, huyện thuộc TP.HCM hệ số 0,80. các quận, huyện, thị xã còn lại hệ số là 0,70.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương

Việc trả lương phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhân sự. công chức, viên chức và nguồn tiền lương. (từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ và từ các nguồn thu hợp pháp để trả lương) của cơ quan, đơn vị.

1. Tiết kiệm 10% chi phí định kỳ (trừ tiền lương và các khoản có liên quan đến tiền lương). cho từng cơ quan hành chính. từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Bộ. cơ quan Trung ương và tỉnh. các thành phố trung tâm.

2. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của đơn vị sự nghiệp có thu. (kể cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu). Trong đó, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%.

3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được còn lại theo chế độ của đơn vị chủ quản có thu.

phụ cấp thâm niên

Áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân. sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương Công an nhân dân. công nhân mã hóa trong các tổ chức và quan chức mật mã. công chức đã được phân theo ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát viên, kiểm toán viên. kiểm sát, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên viên, nghiệp vụ ngành tư pháp, ngành công tố.

Hạng A3 gồm: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thẩm tra viên cao cấp: Kiểm sát viên Viện công tố nhân dân của Bộ Công an, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp

Loại A2 gồm: Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Kiểm soát viên chính: Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, Kiểm soát viên chính, Điều tra viên trung cấp.

Hạng A1 gồm: Thẩm phán TAND cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án: Chưởng lý Viện KSND cấp huyện, Kiểm tra viên, Điều tra viên sơ cấp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765