Hạch toán chi phí, giá thành dịch vụ du lịch

Rate this post

Hạch toán chi phí, giá thành dịch vụ du lịch là một trong những khâu quan trọng để tính giá thành của từng hoạt động du lịch cụ thể. Cùng ketoanhn đọc bài viết sau:

Kế toán chi phí và giá dịch vụ du lịch Những điều bạn cần biết (2023)

1. Kế toán là gì?

Kế toán (kế toán bằng tiếng Anh) Là quá trình ghi chép và ghi lại các giao dịch diễn ra trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Trên cơ sở đó phân tích và lập báo cáo tóm tắt tình hình tài chính gửi ban giám đốc công ty.

Kế toán rơi vào hai loại:

Kế toán công: là những người làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp hoạt động không lấy lợi nhuận làm mục tiêu như các tổ chức xã hội, tổ chức nhà nước…

– Kế toán doanh nghiệp: là loại hình kế toán trong các công ty, hoạt động với mục tiêu chính là thu lợi nhuận.

>>>>>>> Nếu bạn muốn biết thêm về dịch vụ kế toán thuế Tham khảo bài viết: Dịch Vụ Kế Toán Thuế Kinh Tế Chuyên Nghiệp

2. Chi phí cho hoạt động hướng dẫn du lịch

 • Chi phí trực tiếp cho khách du lịch: Là những chi phí phục vụ trực tiếp cho khách trong quá trình tham quan như ăn, ở, đi lại, vé tham quan các điểm tham quan, v.v.
 • Chi phí cá nhân của hướng dẫn viên: bao gồm tiền lương của hướng dẫn viên và các khoản trích bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và các chi phí cá nhân của hướng dẫn viên đã bao gồm trong chi phí.
 • Chi phí quản lý phục vụ: Là khoản chi phục vụ cho công tác quản lý chung của toàn công ty giao cho hoạt động hướng dẫn viên. Các chi phí này không được tính vào giá thành sản xuất nhưng được tính vào tổng chi phí của dịch vụ hướng dẫn viên đã thực hiện.
Xem thêm  Phân tích mối quan hệ giữa quy phạm pháp dịch vụ và quy phạm tôn giáo thông qua các ví dụ cụ thể

Kế toán chi phí và giá dịch vụ du lịch Những điều bạn nên biết (2023) (1)

3. Chi phí trong kinh doanh vận tải khách du lịch

 • Lương của lái xe và phụ việc.
 • Khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm việc làm từ tiền lương của tài xế và phụ xe để đưa vào chi phí.
 • Chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí vật liệu phụ.
 • Chi phí lốp xe.
 • Chi phí sửa chữa phương tiện.
 • Chi phí dụng cụ, thiết bị.
 • Chi phí dịch vụ theo hợp đồng.
 • Các chi phí khác.

4. Chi hoạt động kinh doanh ký túc xá

 • Chi phí nguyên vật liệu: trà, xà phòng, kem đánh răng…
 • Chi phí nhân sự phục vụ: lễ tân, buồng phòng,…
 • Chi phí vật tư, vật dụng: chăn, ga, gối…
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Chi phí dịch vụ mua ở nước ngoài: điện, nước, điện thoại, sửa chữa TSCĐ thuê ngoài…
 • Các chi phí khác: quảng cáo, hoa cho phòng…

5. Chi hoạt động kinh doanh nhà hàng

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm các loại nguyên vật liệu chính (gạo, bánh phở…) và các loại nguyên vật liệu phụ khác như gia vị, hành, tỏi, mỳ chính…
 • Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương, các khoản trích BHXH, BHYT và các khoản chi phí đặc biệt về lương của nhân công chế biến được tính vào chi phí.
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Chi phí dụng cụ, thiết bị.
 • chi phí nhiên liệu.
 • chi phí khác.

6. Chi phí hoạt động thương mại liên quan đến hàng sản xuất sẵn, sản phẩm tự làm

Hoạt động kinh doanh hàng hoá bao gồm các chi phí liên quan đến hàng hoá sản xuất sẵn, hàng hoá sản xuất trong nước, bao gồm:

 • Chi phí kinh doanh cho sản phẩm may sẵn.
 • Chi phí nhân viên bán hàng.
 • Chi phí nguyên vật liệu, bao bì.
 • Chi phí công cụ, dụng cụ.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định.
 • Chi phí bảo lãnh hàng hóa.
 • Chi phí dịch vụ theo hợp đồng.
 • Các chi phí bằng tiền khác.
Xem thêm  Quy trình hạch toán xây dựng theo thông tư 133

7. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí

 • Đối tượng tập hợp chi phí

Đối tượng tập hợp chi phí phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức kinh doanh, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp.

– Nếu một doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì đối tượng tập hợp chi phí là từng hoạt động kinh doanh hoặc từng sản phẩm, dịch vụ từ từng hoạt động kinh doanh đó.

– Nếu công ty hạch toán kinh tế nội bộ thì mục đích tập hợp chi phí là từng đơn vị trực thuộc.

– Các khoản chi phí của công ty du lịch được tập hợp cho từng đối tượng theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp: Chi phí liên quan đến đối tượng tập hợp chi phí nào thì tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó; Các chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chi phí được tổng hợp sau đó phân bổ cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp.

 • Phương pháp kế toán tập hợp chi phí

Để cộng chi phí đi công tác, kế toán sử dụng các tài khoản sau:

 1. TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
 2. Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.
 3. Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất
 4. Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 5. TK 631 – Giá thành sản xuất (nếu Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 6. Các tài khoản liên quan khác.

Trình tự hạch toán chi phí như sau:

Khi xuất nguyên vật liệu phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch, kế toán ghi:

Nợ TK 62 1- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất

Xem thêm  Tra cứu lịch sử nộp thuế thu nhập cá nhân

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Nguyên vật liệu mua ở nước ngoài về giao trực tiếp cho hoạt động kinh doanh du lịch:

Nợ TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 627- Chi phí sản xuất

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.

Có 111, 112, 331…

Để tính tiền lương phải trả cho nhân viên công ty du lịch, kế toán ghi:

Nợ TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627- Chi phí sản xuất

Có TK 334- Phải trả người lao động.

Trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thu nhập cá nhân từ tiền lương của nhân viên du lịch để tính vào chi phí:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Các khoản chi phí khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh du lịch, kế toán ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất

Có tài khoản liên quan

Kết thúc điều khoản:

Khi kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán ghi:

Nợ TK 154 (hoặc TK 631).

Có TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Khi kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp, ghi:

Nợ TK 154 (hoặc TK 631).

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

Định khoản và kết chuyển chi phí sản xuất chung, kế toán ghi:

Nợ TK 154 (hoặc TK 631)

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất

Ngoài ra, công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Tổng hợp chi phí kinh doanh dở dang đầu kỳ:

Nợ TK 631 – Chi phí sản xuất

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh thường xuyên

Tổng hợp chi phí kinh doanh dở dang cuối kỳ:

Nợ TK 154 – Chi phí kinh doanh còn nợ

Xem thêm  Mức đóng và cách tính

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

8. Tính giá thành sản phẩm du lịch

Mục đích tính giá thành sản phẩm du lịch được xác định theo từng hoạt động kinh doanh:

 • Đối với hoạt động hướng dẫn du lịch, đối tượng tính giá thành thường là các chuyến tham quan, du lịch.
 • Đối với vận tải khách du lịch là số khách vận chuyển (khách x km).
 • Đối với kinh doanh phòng là số phòng cho thuê/ngày đêm của từng loại phòng (hạng I, loại II, loại đặc biệt…)
 • Đối với các hoạt động khác, chi phí có thể được tính trên 1000 đồng thu nhập.

9. Nghĩa vụ thuế môn bài phải nộp trong năm

Số thuế phải nộp = Kê khai + nộp thuế môn bài

*Mức thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm

Mức độ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thuế suất môn bài
cấp 1 Hơn 10 tỷ đồng
Cấp độ 2 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2.000.000 won

Cấp 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 1.500.000 won

cấp 4 dưới 2 tỷ 1 triệu

* Thuế môn bài đối với công ty, công ty, tổ chức mới thành lập

– Nếu doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì phải nộp 100% lệ phí môn bài theo quy định trên.

– Nếu doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ 01/7 đến 31/12 phải nộp 50% lệ phí môn bài

* Thuế môn bài cho chi nhánh

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn điều lệ: 1.000.000 đồng

– Công ty thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đồng

Ghi chú:

– Đối với công ty mới thành lập không quá 10 ngày kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh

– Thời hạn khai thuế môn bài (nếu phải khai) và nộp thuế môn bài năm chậm nhất là ngày 30/01 của năm tính thuế hiện tại.

10. Câu hỏi thường gặp

Khi tính giá thành dịch vụ du lịch cần tính những chi phí nào?

Trả lời: Cần tính toán chi phí đi lại, ăn ở, ăn uống, hướng dẫn viên và các chi phí khác liên quan đến chuyến tham quan.

Là kế toán chi phí du lịch và giá cả quan trọng đối với một công ty du lịch?

Trả lời: Có, vì tính toán và quản lý chi phí, giá thành dịch vụ du lịch là yếu tố quan trọng đảm bảo lợi nhuận và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp du lịch.

Cách tính giá dịch vụ du lịch?

Trả lời: Tính tổng chi phí cần thiết cho chuyến du lịch và cộng thêm lợi nhuận hợp lý để tính chi phí phục vụ chuyến du lịch.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết Về Dịch Vụ Báo Cáo Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765