Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Rate this post

Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ.
Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện Quyết định số 09 ngày 04/11/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở huyện, Đoàn giám sát huyện do đồng chí Nguyên làm Trưởng đoàn. Văn Thanh làm trưởng đoàn. Hoàng Thế. Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban dân vận, Trưởng ban mặt trận quê hương, Phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn và 5 thành viên đoàn giám sát cấp 2 của các đơn vị sau : Chi bộ, trường THPT Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Mã Thành.

Sáng ngày 18/5/2023, đoàn giám sát đã đến chi bộ Lycée Mỹ Lộc để lập QCDC. Năm học 2022-2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở gắn với nâng cao chất lượng dạy và học một cách toàn diện, thực hiện dân chủ nội bộ trong cơ sở. trường học. , dân chủ trong quan hệ với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sáng ngày 19/5/2023, Đoàn giám sát làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thành. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” tiếp tục đi vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là huy động các nguồn lực trong nhân dân. xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu… Các nội dung thảo luận, biểu quyết được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. xác định; Các nội dung nhân dân giám sát được chính quyền tạo điều kiện để nhân dân giám sát thông qua Ban TTND, CSCĐ tiến hành giám sát, kiểm tra và bước đầu đi vào nền nếp.

Xem thêm  Quy định về mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp [2023]

Tại 02 đơn vị được giám sát, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên, sâu rộng; Ban Giám đốc chưa làm tốt công tác tham mưu; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm.

Tại bàn làm việc ở Chi bộ, Trường THPT Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Mỹ Thành. Đồng chí Hoàng Thế Hòe- Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản về QCDC và đề nghị 02 đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nghị quyết đại hội. Đảng bộ lần thứ 13, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Đối với Đảng bộ xã Mỹ Thành, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng. , pháp TNHH của Nhà nước về QCC ở cơ sở; Tham mưu cấp ủy chỉ đạo gắn việc thực hiện QCD ở cơ sở với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). ); nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Đối với chi bộ, trường THPT Mỹ Lộc: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động của nhà trường. Thực hiện công khai, minh bạch, tổ chức lấy ý kiến ​​cán bộ, giáo viên, giám thị theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và các quy định khác. khác của ngành.

Xem thêm  Quy định về văn bản điện tử
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765