Đơn vị thu gom chất thải nguy hại [Cập nhật 2023]

Rate this post

Đọc để biết thông tin về chất thải nguy hại:

Quy định về bãi chôn lấp phế thải xây dựng (Last 2022)
Đăng ký chủ nguồn thải khi nào? [Cập nhật 2023]

1. Khái niệm chất thải nguy hại

Căn cứ Khoản 18, Khoản 20 Điều 3 dịch vụ Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong dịch vụ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

18. Chất thải là chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc các dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt và hoạt động khác.

20. Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, nổ, ăn mòn, độc hại hoặc có đặc tính nguy hiểm khác.”

2. Quy định pháp dịch vụ về xử lý chất thải nguy hại

Theo điều 84 dịch vụ Bảo vệ Môi trường 2020, chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp dịch vụ về bảo vệ môi trường.

“Điều 84. Xử lý chất thải nguy hại

1. Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp dịch vụ về bảo vệ môi trường.

2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; khuyến khích đầu tư các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có quy mô vùng; khuyến khích đồng xử lý chất thải nguy hại.

3. Cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tuân thủ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch xử lý chất thải nguy hại, trừ cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

b) Bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định với môi trường;

c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được đánh giá, quyết định theo quy định của pháp dịch vụ về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, kỹ thuật tốt nhất hiện có, công nghệ xử lý kết hợp thu hồi năng lượng;

đ) Có giấy phép về môi trường;

đ) Có cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường được đào tạo về chuyên ngành môi trường hoặc chuyên môn phù hợp;

e) Có quy trình vận hành an toàn đầy đủ công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dùng;

g) Có kế hoạch quản lý môi trường bao gồm kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc; phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, huấn luyện hàng năm; chương trình quan trắc môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sau khi kết thúc hoạt động;

h) Ký quỹ bảo vệ môi trường quy định tại Điều 137 của dịch vụ này đối với trường hợp chôn lấp chất thải.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí công nghệ xử lý chất thải nguy hại; hướng dẫn thực hiện điểm g khoản 3 Điều này.

5. Ban Tuyên giáo cấp tỉnh tổ chức thực hiện quy hoạch xử lý chất thải nguy hại; không hạn chế việc thu gom chất thải nguy hại phát sinh tại các đơn vị hành chính khác cấp tỉnh để xử lý tại đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn”.

3. Danh sách các công ty xử lý chất thải

Hiệp hội hữu hạn về môi trường đô thị của một quốc gia thành viên (URENCO)

Xem thêm  Công chứng Quận 9

Văn phòng đại diện: 18 Cao Bá Quát, Ba Đình

Điều hòa không khí CS: Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 04 7473302 – Số fax: 04 7473301 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-3-4-5-6-7-8.001.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 1 tháng 10 năm 2008

Xử lý mã GP: 1-2-3-4-5-6-7-8.001.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 1 tháng 10 năm 2008

2 Công ty TNHH Tân Thuận Phong

Văn phòng đại diện: Km8, Quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An Dương

Điều hòa không khí CS: Km8, Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng

ĐIỆN THOẠI: 0313 589152 – Số fax: 0313 770425 – E-mail: [email protected], [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-4-5-7-8.002.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 6 tháng 10 năm 2008

Xử lý mã GP: 1-2-4-5-7-8.002.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 6 tháng 10 năm 2008

3 Công ty Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (NEAD)

Văn phòng đại diện: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều hòa không khí CS: Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

ĐIỆN THOẠI: 04 9423590 – Số fax: 04 9424215 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-3-4.011.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 5 tháng 10 năm 2007

Xử lý mã GP: 1-2-3-4.011.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 5 tháng 10 năm 2007

4 Liên doanh xi măng Holcim Việt Nam

Văn phòng đại diện: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm  Pancakeswap (BÁNH) là gì?

Điều hòa không khí CS: Nhà máy Xi măng Hòn Chông: Đường 80, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang Nhà máy Xi măng Cát Lái: Km7, Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI: 04 9423590 – Số fax: 04 9424215 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-3-4-5-6-7-8.003.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 29 tháng 4 năm 2009

Xử lý mã GP: 1-2-3-4-5-6-7-8.003.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 29 tháng 4 năm 2009

5 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Úc

Văn phòng đại diện: 99 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Điều hòa không khí CS: Lô B4-B21 Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI: 08 8627596 – Số fax: 08 8630519 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 5-6-7-8.006.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 6 tháng 10 năm 2008

Xử lý mã GP: 5-6-7-8.006.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 6 tháng 10 năm 2008

6 Công Ty TNHH Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thành Công

AC: Làng Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương

ĐIỆN THOẠI: 0320 722291 – Số fax: 0320 722111 – Email: [email protected] 1-2-3-4.09.X

Xử lý mã GP: 1-2-3-4.09.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 12 tháng 9 năm 2007

7 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Xanh (cơ sở Hải Dương)

AC: Lô 15 KCN Nam Sách, Huyện Nam Sách, Hải Dương

Xem thêm  Thu Hồi Văn Phòng Thuốc Cổ Truyền Hỗ Trợ Điều Trị Covid-19

ĐIỆN THOẠI: 0320 751056 – Số fax: 0320 751250 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-3-4.010.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 30 tháng 10 năm 2008

Xử lý mã GP: 1-2-3-4.0110.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 12 tháng 9 năm 2007

số 8 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Xanh (Trụ Sở Tại TP.HCM)

AC: Lô H10E KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI: 08 7660965 – Số fax: 08 7660715 – E-mail: [email protected]

Mã GP vận chuyển: 5-6-7-8.007.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 22 tháng 8 năm 2007

Xử lý mã GP: 5-6-7-8.007.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 22 tháng 8 năm 2007

9 Công ty TNHH Sao Mai Xanh

Văn phòng đại diện: 142C/11 Cô Giang, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điều hòa không khí CS: Xưởng Xử Lý Chất Thải: Xã Tân Hòa Tây, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

ĐIỆN THOẠI: 08 8463759 – Số fax: 08 2976119 – E-mail: [email protected], [email protected]

Mã GP vận chuyển: 1-2-3-4-5-6-7-8.004.V – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): 05/11/2007

Xử lý mã GP: 1-2-5-7-8.004.X – Ngày phát sóng (đã điều chỉnh): Ngày 14 tháng 8 năm 2007

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Các hành động có thời hạn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765