Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

5/5 - (1 bình chọn)

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không? Hãy theo dõi bài viết này của Học Viện Kế Toán

1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

Công đoàn là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Mọi hoạt động công đoàn phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thành lập công đoàn cơ sở.

Đơn vị dưới 30 lao động có phải thành lập công đoàn không? Chủ doanh nghiệp không bắt buộc phải thành lập công đoàn nhưng vẫn có trách nhiệm vận động người lao động thành lập và gia nhập công đoàn. Công đoàn có chức năng bảo đảm quyền lợi của người lao động trong tổ chức.

2. Xử phạt vi phạm trong trường hợp không thành lập công đoàn

Việc thành lập công đoàn phụ thuộc vào người lao động nên doanh nghiệp sẽ không bị xử lý về việc không thành lập công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn khi người lao động có nguyện vọng.

Theo đó, tại Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, hành vi cản trở hoạt động công đoàn sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt có thể lên đến 75.000.000 VNĐ tùy theo hành vi vi phạm và chủ thể vi phạm. Trường hợp chủ doanh nghiệp là tổ chức, mức phạt sẽ tăng gấp đôi.

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

Theo quy định tại Điều 22 Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Công đoàn, cụ thể như sau:

“1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.”

2. Tạo điều kiện để người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

4. Công nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Công đoàn.

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở.

7. Tham khảo ý kiến ​​của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động.”

4. Quản lý tài chính công đoàn

Khi thành lập công đoàn, hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Quy định về quản lý tài chính công đoàn đã được nêu rõ trong Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13. Đặc biệt:

  • Căn cứ vào chế độ chi tiêu tài chính của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và thực tế hoạt động công đoàn tại đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ban hành Quy chế thu các khoản thu của công đoàn cơ sở. quản lý thu chi, tài chính, tài sản nội bộ công đoàn để tổ chức thực hiện.
  • Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

Như vậy, tùy theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, việc quản lý và mức thu, chi hoạt động công đoàn sẽ do Ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành. Đồng thời, các khoản thu, chi phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiết kiệm và thực hiện theo quy định của Công đoàn cơ sở.
Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn:

“1. Cơ quan nhà nước (bao gồm cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.”

Như vậy, nếu công ty không thành lập công đoàn thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

Kết luận,

Bài viết mô tả sự khác biệt giữa báo cáo thuế và báo cáo tài chính. Hi vọng những chia sẻ trên đã giúp ích được cho bạn đọc ketoanhn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vướng mắc về kế toán – tài chính thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng liên hệ hotline 098.243.8765 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Học Viện Kế Toán luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc về kế toán – thuế của doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng và tiết kiệm.

~st~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765