Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

1. Tổ chức chuyên gia xây dựng là gì?

Khảo sát xây dựng là một trong những nội dung của hoạt động xây dựng được quy định tại Khoản 21 Mục 3 TNHH Xây dựng 2014. Khảo sát xây dựng bao gồm các loại hình sau:

– Khảo sát địa hình. – Khảo sát địa kỹ thuật công trình.

– Nghiên cứu địa chất thủy văn. – Khảo sát hiện trạng công trình.

– Các hoạt động điều tra khác nhằm mục đích phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do chủ đầu tư quyết định. (được quy định tại Mục 73 TNHH Xây dựng 2014).

Do đó, có thể hiểu tổ chức khảo sát xây dựng là tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động trên. Và theo Mục 153 của Đạo TNHH Tòa nhà 2014, các yêu cầu của cơ quan điều tra tòa nhà bao gồm:

– Năng lực: phải có năng lực thẩm định công trình.

– Phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định cho từng công việc khảo sát xây dựng.

Lúc này, người khảo sát xây dựng phải đảm bảo có năng lực hành nghề khảo sát xây dựng cũng như có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với những người tham gia vào từng công việc khảo sát xây dựng phải đảm bảo họ có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

Để đáp ứng yêu cầu chất lượng, đảm bảo an toàn công tác khảo sát và bảo vệ môi trường, thiết bị, máy móc phục vụ công tác khảo sát xây dựng phải đáp ứng toàn diện các yêu cầu của ứng dụng.

– Trong phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận và phải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng
Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

2. Yêu cầu về năng lực của cơ quan điều tra xây dựng mới nhất:

Theo quy định tại Điều 91 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, năng lực của cơ quan quản lý hoạt động xây dựng bao gồm:

2.1. Các điều khoản và điều kiện:

Để phục vụ cho hoạt động điều tra lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực phải đáp ứng điều kiện về máy móc, thiết bị hoặc khả năng huy động máy móc, thiết bị. – Đối với lĩnh vực địa kỹ thuật cần có:

Phòng thí nghiệm. Có thỏa thuận bằng văn bản. Hợp đồng về nguyên tắc phối hợp thực hiện công tác thí nghiệm với phòng thí nghiệm khảo sát xây dựng được phê duyệt.

2.2. Điều kiện cụ thể cho từng lớp:

Lớp học của tôi:

Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực đối với chức danh chủ nhiệm khảo sát.

– Phải có trình độ chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của người tham gia khảo sát.

– Kinh nghiệm thực hiện khảo sát xây dựng:

Đối với dự án nhóm A: ít nhất 01 dự án. Đối với dự án nhóm B: tối thiểu 02 dự án. Đối với tác phẩm từ cấp I: 01 tác phẩm. Đối với công trình cấp II trở lên: 02 công trình. Hạng II:

Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực đối với người đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát.

– Đối với loại hình khảo sát xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ năng lực chuyên môn, người tham gia khảo sát phải có trình độ chuyên môn phù hợp.

– Có kinh nghiệm thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất:

Dự án nhóm B: số lượng 01 dự án. Dự án nhóm C: số lượng 02 dự án. Dự án có yêu cầu báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên: 03 số Dự án công trình từ cấp II: 01 số. Công trình xây dựng từ cấp III trở lên cùng loại khảo sát: số lượng 02 công trình. Hạng III:

Phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng khiếu: cá nhân phải đảm nhận chức danh nghiên cứu viên có chứng chỉ hành nghề giám định xây dựng hạng III trở lên.

– Đối với loại hình khảo sát xây dựng phải cấp chứng chỉ năng lực thì người tham gia khảo sát phải có chuyên môn phù hợp.

3. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động giám định xây dựng của tổ chức:

3.1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng khiếu hoạt động xây dựng cơ bản:

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

– Trường hợp đã có quyết định thành lập thì phải có quyết định thành lập tổ chức.

– Chứng chỉ hành nghề phải được gửi kèm theo Tờ khai tự xác định hạng chứng chỉ (Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

– Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực.

– Đối với phần công việc thực hiện theo nội dung kê khai, đây là hợp đồng và biên bản nghiệm thu công việc.

3.2. Trình tự cấp chứng chỉ năng lực hoạt động khảo sát xây dựng của tổ chức:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

– Tổ chức nộp hồ sơ cho tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng như sau:

Thông qua trực tuyến. Bằng cách tương tự. Nộp trực tiếp tại văn phòng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý yêu cầu:

Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận năng lực trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765