Điều kiện chuyên môn cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng
Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

1. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cần đáp ứng những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ gì?

Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Khảo sát xây dựng:
a) Khảo sát địa hình: Được đào tạo chuyên môn thuộc một trong các chuyên ngành địa chất công trình, trắc địa, bản đồ và các ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan;
b) Khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành địa chất công trình, địa chất thủy văn, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.
2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Được đào tạo chuyên môn trong các lĩnh vực kiến ​​trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.
3. Thiết kế xây dựng:
a) Thiết kế kết cấu công trình: Người được đào tạo chuyên môn thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm công trình khai khoáng, giao thông, thủy lợi, đê điều);
b) Thiết kế cơ điện công trình (không bao gồm đường dây và trạm biến áp): Người có chuyên môn được đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến hệ thống kỹ thuật cấp điện, cơ khí, thông gió. giải phóng nhiệt;
c) Thiết kế công trình cấp thoát nước: Người có chuyên môn được đào tạo về chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến cấp thoát nước,
d) Thiết kế, xây dựng công trình mỏ: được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật xây dựng liên quan đến công trình ngầm và mỏ;
đ) Thiết kế, xây dựng công trình giao thông (bao gồm: đường bộ; cầu – hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải): Người được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình giao thông;

đ) Thiết kế, thi công công trình cấp thoát nước; xử lý chất thải rắn: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến cấp, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng;
g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Người có chuyên môn được đào tạo về kỹ thuật xây dựng liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.
4. Giám sát thi công:
a) Giám sát thi công xây dựng công trình: Người được đào tạo chuyên môn thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến ​​trúc hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thi công xây dựng công trình;
b) Giám sát việc lắp đặt thiết bị vào công trình: Người có chuyên môn được đào tạo về một trong các chuyên ngành điện, cơ khí, thông gió – cấp nhiệt, cấp – thoát nước, các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.
5. Định giá xây dựng: Được đào tạo chuyên môn về kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.
6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Được đào tạo chuyên môn về một trong các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến ​​trúc, kinh tế xây dựng, các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.
Theo đó, chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng được chia thành 2 hạng với các chuyên ngành khác nhau như sau:

– Khảo sát địa hình: Được đào tạo chuyên môn thuộc một trong các chuyên ngành địa chất công trình, trắc địa, bản đồ và các ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan;

– Khảo sát địa chất công trình: Được đào tạo chuyên môn về một trong các chuyên ngành địa chất công trình, địa chất thủy văn, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

2. Yêu cầu đối với các hạng chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng?

Tại Điều 68 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện đối với các hạng chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng như sau:

– Hạng I: Đã làm công tác khảo sát xây dựng của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 công trình từ nhóm A hoặc 02 công trình từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình hạng II trở lên.

– Hạng II: Đã làm công tác khảo sát xây dựng của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 công trình từ nhóm B trở lên hoặc 02 công trình từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên. hoặc 02 công trình cấp III trở lên.

– Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên. ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765