Dịch vụ tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Rate this post

dịch vụ Đầu tư 2020 và các quy định liên quan khác, cho phép nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam. Nhận thức được điều đó, ketoanhn.com xin gửi tới Quý khách hàng bản tóm tắt quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:

Gò Vấp Vào Công Ty Việt Nam

Dịch vụ tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Ai có thể góp vốn đầu tư vào Việt Nam?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, cụ thể:

2. “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” bao gồm:

a) Doanh nghiệp thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế trong đó nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. của pháp dịch vụ về đầu tư;

b) Doanh nghiệp không thuộc quy định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện đối với nhà đầu tư); nước ngoài) dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở lên;

(ii) Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

(iii) Doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp dịch vụ chuyên ngành;

c) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp dịch vụ về đầu tư.

Như vậy, doanh nghiệp nước ngoài được quyền góp vốn vào Việt Nam theo quy định của pháp dịch vụ.

Xem thêm  Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hiến pháp

2. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế. mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Không hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp dịch vụ về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp dịch vụ về cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp dịch vụ và điều ước quốc tế có liên quan. nền kinh tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 25 dịch vụ Đầu tư 2020, các hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp bao gồm:

Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau đây:

+ Mua cổ phần phát hành lần đầu, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

+ Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Nhà đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau:

Xem thêm  Bình Dương – Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021

+ Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

+ Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

+ Mua phần vốn góp của các thành viên thuộc tổ chức kinh tế khác không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

4. Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam

Có 2 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam, cụ thể:

Trường hợp 1: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần với tỷ lệ từ 50% trở xuống vào doanh nghiệp tại Việt Nam đầu tư vào ngành, nghề kinh doanh không có điều kiện.

Trường hợp 2: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần, đầu tư vào ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

5. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn bằng ngoại tệ nào?

Theo Khoản 23 Điều 3 dịch vụ Đầu tư 2020 quy định:

Sự đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp dịch vụ dân sự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo Khoản 1 Điều 34 dịch vụ Doanh nghiệp 2020, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác. có thể được định giá bằng Đồng Việt Nam.

Xem thêm  Hợp đồng miệng bằng tiếng anh

– Đồng thời, theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định như sau: Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo mức vốn góp của mình. chủ đầu tư tại các tài liệu sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp dịch vụ chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp dịch vụ chuyên ngành);

+ Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Hợp đồng PPP được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Các tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp dịch vụ.

Như vậy, đối với nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài được phép làm góp vốn bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo mức vốn góp ghi trong giấy tờ đăng ký theo quy định của pháp dịch vụ.

6. Dịch vụ tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài tại ketoanhn.com

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, ketoanhn.com cung cấp dịch vụ Tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp dịch vụ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, các dịch vụ Tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài của ketoanhn.com đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra giải pháp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Với đội ngũ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và mạng lưới văn phòng tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, TP.HCM. Cần Thơ, TP. Tại Đà Nẵng và Đồng Nai, ketoanhn.com đáp ứng sự hài lòng của khách hàng với mức phí hợp lý nhất.

7. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn góp vốn vào Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài tại ketoanhn.com

Đến với ketoanhn.com của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp những dịch vụ tốt nhất với đội ngũ dịch vụ sư và chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm luôn có mặt trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam.

Xem thêm  Chứng từ khấu trừ thuế điện tử Misa

ketoanhn.com cam kết:

  • Tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của ketoanhn.com;
  • Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng;
  • Chúng tôi hiểu rằng chi phí luôn là mối quan tâm của bạn nên tại ketoanhn.com, chi phí luôn được đảm bảo ở mức hợp lý, không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác ngoài chi phí đã thông báo từ đầu.
  • Cam kết bảo mật tuyệt đối.
Trình tự ketoanhn.com sẽ được thực hiện với khách hàng theo một quy trình chuyên nghiệp như sau:
  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tư vấn chi tiết, cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và các thông tin cơ bản để ketoanhn.com làm thủ tục;
  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước;
  • Bàn giao kết quả;
  • Hỗ trợ khách hàng các thắc mắc sau khi nhận kết quả.

8. Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam? Có 2 trường hợp. đặc biệt:

Trường hợp 1: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần với tỷ lệ từ 50% trở xuống vào doanh nghiệp tại Việt Nam đầu tư vào ngành, nghề kinh doanh không có điều kiện.

Trường hợp 2: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần, đầu tư vào ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Có hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam không?

Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo cam kết WTO, điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và pháp dịch vụ trong nước.

Xem thêm  Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam là bao nhiêu?

Hạn chế về tỷ lệ góp vốn được đặt ra đối với một số ngành nghề cụ thể có điều kiện mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Ngoài ra, vẫn có những ngành nghề phổ biến được góp vốn không hạn chế để khuyến khích đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài có bị hạn chế quốc tịch khi góp vốn vào công ty Việt Nam không?

Hiện nay, quốc tịch nhà đầu tư không còn bị hạn chế nhận đầu tư, trừ một số quốc tịch không được nhận đầu tư do ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội…

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765