Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì? quy định

Rate this post

Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì?
Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 dịch vụ Đấu thầu 2013, khái niệm cụ thể về dịch vụ tư vấn như sau:

Giải thích các từ

Trong dịch vụ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập và thẩm định báo cáo quy hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển và kiến ​​trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, thiết kế, lập dự toán; chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; kiểm tra, thẩm định; màn hình; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Theo đó, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, thẩm định báo cáo quy hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển, kiến ​​trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, thiết kế, lập dự toán; chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; kiểm tra, thẩm định; màn hình; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Xem thêm  Đối tượng được nhập cảnh Việt Nam theo quy định hiện hành

2. Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì?

Về khái niệm dịch vụ phi tư vấn, Khoản 9 Điều 4 dịch vụ Đấu thầu 2013 quy định cụ thể như sau:

Giải thích các từ

Trong dịch vụ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu, chạy thử, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, lập bản đồ và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 của Điều này.

Theo đó, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu, chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, lập bản đồ và các hoạt động khác mà không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Điều kiện ưu đãi trong đấu thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn 2023?

Theo quy định tại Điều 14 dịch vụ Đấu thầu 2013 (điểm c khoản 3 Điều này được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 33 dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017) quy định về điều kiện ưu đãi trong đấu thầu tư vấn dịch vụ, Tư vấn cụ thể như sau:

(1) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc quốc tế để cung cấp hàng hóa mà chi phí sản xuất trong nước chiếm từ 25% trở lên.

Xem thêm  Tại sao doanh nghiệp bắt buộc phải có chữ ký số?

(2) Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và xây lắp bao gồm:

– Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh;

– Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước, trong đó nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% giá trị công việc của gói thầu trở lên.

(3) Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và xây lắp bao gồm:

– Nhà thầu có từ 25% lao động nữ trở lên;

– Nhà thầu có từ 25% lao động trở lên là thương binh, người khuyết tật;

– Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

(4) Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo một trong hai cách sau:

– Cộng điểm vào điểm đánh giá nhà thầu được hưởng ưu đãi;

– Cộng số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không được hưởng ưu đãi.

(5) Đối tượng, nội dung ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều này không áp dụng trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nam và nhà tài trợ có quy định khác nhau về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm  Quản lý chất thải y tế là gì? [Cập nhật 2023]

Vì thế:

Điều kiện hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế bao gồm:

– Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh;

– Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước, trong đó nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% giá trị công việc của gói thầu trở lên.

Điều kiện hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước bao gồm:

– Nhà thầu có từ 25% lao động nữ trở lên;

– Nhà thầu có từ 25% lao động trở lên là thương binh, người khuyết tật;

– Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Phương pháp xét thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và phi tư vấn được quy định như thế nào?

– Căn cứ Điều 40 dịch vụ Đấu thầu 2013, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm:

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức thì áp dụng một trong các phương pháp sau: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá cố định; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá cả; Phương pháp dựa trên kỹ thuật

Đối với các tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, phương pháp cho điểm được sử dụng.

Đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ khoa học và đề xuất kỹ thuật (nếu có).

Xem thêm  Chuẩn mực văn hóa là gì?

– Căn cứ Điều 39 dịch vụ Đấu thầu 2013, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

Phương pháp giá thấp nhất

Phương pháp đánh giá

Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá cả

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765