dịch vụ Bảo vệ Môi trường 1993

Rate this post

Điều 14

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp dịch vụ. Các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh cần quản lý, xử lý hiệu quả chất thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan.

Điều 15

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phát hiện, thông báo và đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường. Khi xảy ra sự cố môi trường, cơ quan chức năng có liên quan phải tổ chức xử lý ngay, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý môi trường và công khai thông tin về sự cố môi trường ra công chúng.

Điều 16

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quyền của công dân trong bảo vệ môi trường. Nhà nước cần xây dựng các chương trình, hoạt động giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường.

Điều 17

Nhà nước và cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, duy trì cân bằng sinh thái. Hoạt động khai thác tài nguyên phải được thực hiện theo hướng bền vững, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và phòng, chống suy thoái môi trường.

Xem thêm  Những thách thức và biện pháp quản lý

Điều 18

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên, đồng thời

i cần quản lý, sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên môi trường, nhằm bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Điều 19

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường và phát triển bền vững. Các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phải được xây dựng, thực hiện và kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Điều 20

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp dịch vụ và các nguyên tắc quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc cam kết thực hiện. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường phải được thực hiện liên tục, có kế hoạch và đánh giá

tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường (03/07/2018)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Biển báo chất thải nguy hại là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765