Đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước

Trường hợp tổ chức thực hiện hoặc không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và điều kiện của tổ chức thực hiện đấu giá như sau:

1. Các trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

– Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

– Sử dụng làm cơ sở thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp.

– Cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

– Giao đất, cho thuê đất đối với đất bị Nhà nước thu hồi có tài sản gắn liền với đất để sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

– Giao đất ở tại đô thị, đất ở nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

– Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của TNHH Đất đai.

– Sử dụng đất theo điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 TNHH Đất đai.

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

– Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đất đã giải phóng mặt bằng và có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cá nhân, tổ chức khác được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nếu thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của TNHH Đất đai. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 TNHH Đất đai.

Việc xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, có sự phối hợp của Sở Tài chính. Giá khởi điểm trong từng trường hợp cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm pháp TNHH như Nghị định 135/2016/NĐ-CP và Thông tư 333/2016/TT-BTC.

Đây là thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Nếu cần thêm thông tin hoặc cần tư vấn, bạn có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp TNHH theo số điện thoại 02466565366.

Đấu giá quyền sử dụng đất trong những trường hợp nào?

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765