Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Rate this post

1. Khu bảo tồn là gì?

Theo quy định tại Khoản 12 Mục 3 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008, khu bảo tồn thiên nhiên (sau đây gọi là khu bảo tồn) là khu vực địa lý có ranh giới và các phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học.
Trong đó, đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về loài sinh vật và các hệ sinh thái trong tự nhiên. (Theo Khoản 5 Mục 3 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008)

Hiện nay, có 4 loại khu bảo tồn bao gồm:

– Các công viên quốc gia;

– Khu bảo tồn thiên nhiên;

– Khu bảo tồn loài – sinh cảnh;

– Khu vực bảo vệ cảnh quan.
(Theo Khoản 1 Điều 16 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008)

Cục Thủy sản > Bảo tồn & Phát triển Thủy sản > Bảo tồn Biển”/></p>
<h2 id=2. Tiêu chí phân loại khu bảo tồn

Căn cứ vào mức độ đa dạng sinh học, giá trị đa dạng sinh học, quy mô diện tích, các khu bảo tồn được phân thành cấp quốc gia và cấp tỉnh để có chính sách quản lý và đầu tư phù hợp.
Cụ thể, Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân cấp khu bảo tồn như sau:

2.1. Đối với khu bảo tồn quốc gia

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 65/2010/NĐ-CP, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chính quy định tại Nghị định này. quy định tại Điều 17, khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 của dịch vụ đa dạng sinh học năm 2008. Đặc biệt:

*Các công viên quốc gia

Đối với vườn quốc gia, theo quy định tại Điều 17 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008 phải đáp ứng các tiêu chí chính sau:

– Có hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

– Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

– Có giá trị đặc biệt về khoa học và giáo dục;

Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, có giá trị du lịch sinh thái.
*Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia

Theo khoản 2 Điều 18 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau:

– Có hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

– Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
*Khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp quốc gia

Các tiêu chí chính của khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp quốc gia được quy định tại Khoản 2 Điều 19 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008 như sau:

– Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

– Có giá trị đặc biệt về khoa học và giáo dục.
* Khu bảo vệ cảnh quan quốc gia

Đối với khu bảo vệ cảnh quan quốc gia, theo khoản 2 Điều 20 dịch vụ Đa dạng sinh học 2008 phải đáp ứng các tiêu chí chính sau:

– Có hệ sinh thái đặc thù;

– Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên;

– Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

2.2. Đối với khu bảo tồn cấp tỉnh

*Khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh

Khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chính quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP như sau:

– Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với địa phương, hệ sinh thái đặc thù hoặc đại diện cho địa phương đó;

– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.
*Khu bảo tồn loài, sinh cảnh cấp tỉnh

Đối với khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh là khu bảo tồn, theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP phải đáp ứng các tiêu chí chính sau:

– Là nơi sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của các loài sinh vật hoang dã trong Danh mục cấm khai thác ngoài tự nhiên, nơi sinh sản và tránh rét của các loài di cư;

– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.
*Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 65/2010/NĐ-CP, khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là khu bảo tồn đáp ứng các tiêu chí chủ yếu sau:

– Có cảnh quan môi trường, vẻ đẹp và tính độc đáo của thiên nhiên nhưng chưa đáp ứng tiêu chí xác lập khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia;

– Có giá trị đặc biệt về sinh thái, môi trường phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch, nghỉ dưỡng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Hợp đồng miệng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765