Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Rate this post

Tiêu chuẩn

Thương hiệu

chỉ dẫn địa lý

Ý tưởng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Ví dụ: Nước uống Pepsi. Pepsi là thương hiệu.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Ví dụ: Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” (Hòa Bình) cho sản phẩm cam quýt.

Sự vật

Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Chỉ dẫn địa lý cho hàng hóa (sản phẩm có nguồn gốc địa lý,…)

Chức năng

Nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với chủ sở hữu khác. Chỉ dẫn địa lý chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Về điều trường hợp bảo vệ

Điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

Các dấu hiệu có thể nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, v.v.

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của người khác. Nhãn hiệu được bảo vệ khỏi sự chiếm đoạt trái phép theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký.

Điều kiện để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm:

Sản phẩm có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

– Sản phẩm mà danh tiếng, chất lượng, đặc tính chủ yếu được quyết định bởi điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Về thời hạn bảo hộ

Đối với nhãn hiệu, thời hạn là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Đối với chỉ dẫn địa lý, thời hạn là vô thời hạn và được sử dụng cho đến khi không còn đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ.

Thời điểm chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

– Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì, lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;

– Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

– Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

– Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu. bắt đầu hoặc khởi động lại ít nhất ba tháng trước ngày yêu cầu chấm dứt;

– Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

– Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

Khi các điều kiện tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi hoặc không còn tồn tại.

Đối tượng có quyền đăng ký

Cá nhân, tổ chức được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, cung cấp. ). Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước, Nhà nước có thể cho phép:

– Cá nhân, tổ chức tự sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

– Tổ chức, tập thể đại diện cho tổ chức, cá nhân sản xuất;

– Cơ quan hành chính địa phương đăng ký.

VẼ TRANHNgười sở hữu

Tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Nhà nước là chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý.

Chủ thể có quyền sử dụng

– Chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu giao quyền sử dụng nhãn hiệu chung.

– Chủ sở hữu, thành viên của tổ chức đăng ký nhãn hiệu tập thể;

– Cá nhân, tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn được chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép.

Cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về đặc tính, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

chuyển nhượng quyền

– Nhãn hiệu được phép chuyển quyền sở hữu nhưng phải đáp ứng điều kiện về người có quyền đăng ký nhãn hiệu.

– Được phép chuyển quyền sử dụng cho người khác với điều kiện người được chuyển quyền sử dụng phải ghi trên hàng hoá rằng hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

– Chỉ dẫn địa lý không được phép chuyển giao quyền sở hữu cho người khác.

– Quyền sử dụng không được chuyển nhượng.

Xem thêm  Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765