Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021). Theo kết quả thống kê, diện tích đất liền năm 2021, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.134.480 ha. Trong đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.994,319 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.949,158 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.191,003 ha.

Trong 27.994.319 ha đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có diện tích lớn nhất với 15.439.656 ha và đất sản xuất nông nghiệp là 11.693.021 ha, còn lại là đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất phi sản xuất. nông nghiệp khác. Về đất nông nghiệp, diện tích trồng lúa cả nước khoảng 4 triệu ha. Cả nước vẫn có thể đốt gần 1,2 triệu ha đất hoang
Cả nước còn gần 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng
Trong nhóm 3.949.158 ha đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 759.545 ha, bao gồm 564.451 ha ở nông thôn và 195.094 ha ở đô thị.

Với gần 3,2 triệu ha đất phi nông nghiệp còn lại hơn 2 triệu ha đất chuyên dùng; đất cơ sở tôn giáo 13.252 ha; đất canh tác 7.167 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 106,950 ha; đất sông, suối, kênh, rạch, suối 750,871 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 235.257 ha…

Đối với diện tích đất chưa sử dụng là 1.191.003 ha, chủ yếu là đất đồi núi chưa sử dụng (877.948 ha), đất bằng chưa sử dụng chiếm tỷ lệ nhỏ 194.103 ha và đất núi đá chưa có rừng (118.952 ha). .

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm công bố và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất năm 2021 của địa phương để các tổ chức, cá nhân sử dụng. đã thống nhất theo quy định.
Quyết định trên cũng nhấn mạnh, việc thống kê diện tích đất đai năm 2021 phải thường xuyên được kiểm tra, chỉnh lý để cập nhật, chấn chỉnh những biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2022. Đất đai được lập trên phần mềm kiểm kê, thống kê đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường. Như vậy, so với số liệu thống kê diện tích đất năm 2020 của cả nước (tính đến ngày 31/12/2020), diện tích một số loại đất có sự thay đổi không đáng kể. Như vậy, tổng diện tích tự nhiên là 33.134.427 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp (27.983.482 ha); Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp (3.931,119 ha) và Diện tích nhóm đất chưa sử dụng (1.219,826 ha).

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765