Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

1. Các loại đất lâm nghiệp ở Việt Nam

Theo quy định của TNHH đất đai 2013, hiện nay có 3 loại đất lâm nghiệp được xếp vào nhóm đất nông nghiệp, đó là:

– Đất rừng sản xuất;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng đặc dụng.

Đất nông nghiệp là gì?  Có bao nhiêu loại đất nông nghiệp?  Đất nông nghiệp khác với đất ở như thế nào?  – Nhà trệt, nhà mặt phố, nhà kinh doanh
2. Mục đích sử dụng rừng

Rừng sản xuất: được sử dụng chủ yếu cho sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản, đặc sản rừng, động vật rừng và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái.
Rừng phòng hộ: Nó được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Suf: được sử dụng chủ yếu cho mục đích bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen động thực vật rừng; Nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch.

2. Mô hình sử dụng đất lâm nghiệp

Hiện nay, quy định pháp TNHH về chế độ sử dụng đất lâm nghiệp như sau:

Đất rừng sản xuất
Rừng sản xuất bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.
Đối với rừng tự nhiên
Theo quy định tại Khoản 33 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa có tổ chức quản lý rừng có nhu cầu và khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao rừng. đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để bảo vệ và phát triển rừng, được kết hợp khai thác để hưởng lợi khác theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ và phát triển rừng.
Đối với đồn điền
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 TNHH Đất đai 2013, Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau:

– Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định không quá 30 héc ta để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất;

– Cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất trong các trường hợp trên được sử dụng đất chưa có rừng để trồng rừng, trồng cây lâu năm.
đất rừng phòng hộ
Theo quy định tại Điều 137 TNHH Đất đai 2013, việc sử dụng đất rừng phòng hộ được quy định như sau:

– Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. được phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ và phát triển rừng.
Ghi chú:
Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ và phát triển rừng; Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất ở, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng.
– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và khả năng bảo vệ, phát triển rừng đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ chưa có tổ chức quản lý, khu quy hoạch trồng rừng thì được: Nhà nước giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng; được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ và phát triển rừng.
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ tại khu vực gắn với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.
Đất rừng đặc dụng
Căn cứ Điều 138 TNHH Đất đai 2013, việc sử dụng đất rừng đặc dụng được quy định như sau:

Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ rừng và phát triển.
Ghi chú:
Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện di chuyển ra khỏi phân khu để bảo vệ rừng. Cơ quan quản lý khu rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng trong phân khu phục hồi sinh thái cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực đó để bảo vệ và phát triển rừng.
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất thuộc vùng đệm của khu rừng đặc dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, khảo nghiệm hoặc lấy kết quả lâm nghiệp. phối hợp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch phát triển rừng vùng đệm và sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp TNHH về quản lý, bảo vệ rừng.
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng đặc dụng tại khu vực gắn với hoạt động cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765