Đáp án đề thi CCHC tuần 4

Câu 1. Theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn tài chính của đơn vị nhóm 3 là:

A. Nguồn ngân sách nhà nước

B. Thu nhập từ hoạt động phi thương mại; Nguồn thu lệ phí được để lại cho đơn vị.

C. Tất cả những điều trênđau đầu

D. Nguồn nợ của đơn vị

câu 2. Hiện nay, Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình đang hoạt động tại địa chỉ nào sau đây?

A. https://dichvucong.hoabinh.gov.vnđau đầu

B.https://dvc.hoabinh.gov.vn

C. http://dichvucong.hoabinh.gov.vn

D.https://dichvucong.gov.vn

câu 3. Nhiệm vụ của UBND tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa sổ trong quản lý thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP?

A. Chỉ đạo xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử thanh lý đối với từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cộng đồng để thực hiện thống nhất trên địa bàn.

B. 3 đáp án trướcđau đầu

C. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử theo quy định của Nghị định này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp TNHH về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử tại cơ quan nhà nước ở địa phương

D. Quy định các quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa quy định tại Nghị định này. Ban hành Quy chế vận hành Cổng dịch vụ công, Cơ chế một cửa điện tử cấp tỉnh và cấp Trung ương

câu 4. Căn cứ Thỏa thuận số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Vấn đề lớn nào sau đây trong phát triển kinh tế – xã hội cần được giải quyết?

A. Mỗi tuyến đường cao tốc được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh. Thực hiện thu điện tử liên tục tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, xóa bỏ tất cả các làn thu phí bằng tiền mặt. Mỗi phương tiện sử dụng một tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa năng dịch vụ giao thông đường bộ. Giảm chi phí dịch vụ vận tải biển và hậu cần, xây dựng chuỗi cung ứng vận tải biển và hậu cần do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

B. Tất cả những điều trên đều đúng.đau đầu

C. Mỗi cư dân có một hồ sơ sức khỏe cá nhân. Mỗi bài đăng sức khỏe cộng đồng thực hiện việc quản lý các bài đăng sức khỏe cộng đồng trong môi trường kỹ thuật số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hội chẩn khám bệnh, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế. Mỗi bệnh viện và trung tâm y tế công lập triển khai bệnh án điện tử, thanh toán viện phí phi tiền tệ và đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám bệnh, chữa bệnh.

D. Từng hộ kinh doanh cá thể, công ty dễ dàng gửi, nhận hóa đơn điện tử cho nhau và cho cơ quan thuế trên nền tảng công nghệ số.

câu hỏi 5. Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định cơ quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc có chức năng tiếp nhận và giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính trên địa bàn

UBND xã

B. Văn phòng UBND tỉnhđau đầu

UBND huyện

D. Các tổ chức chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh

câu 6. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đạt tỷ lệ như thế nào. nhiều là tối thiểu?

A.50%

B.30%

c.25%

D.20%

Câu 7. Ai tham gia chấm điểm PCI?

A. Công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh.

B. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

C. Các công ty thuộc thành phần kinh tế tư nhân của tỉnh.đau đầu

D. Hợp tác xã, nhà kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

câu 8. Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020) thành lập Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH trên cơ sở xem xét, đánh giá nội dung nào sau đây?

A. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp TNHH.

B. Tình huống đảm bảo điều kiện tuân theo pháp TNHH.

C. Ba phương án trước.đau đầu

D. Tình trạng tuân thủ pháp TNHH.

câu 9. Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2025 , tối thiểu bao nhiêu % hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến hoàn toàn, người dân chỉ phải nhập liệu một lần?

A.50%

B.60%

c.80%đau đầu

D.70%

câu hỏi 10. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính điện tử là gì?

A. Thông báo cho Thủ trưởng cơ quan thanh lý thủ tục hành chính khi phát hiện hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, có dấu hiệu ảnh hưởng đến an toàn thông tin và công tác quản lý hệ thống thông tin kịp thời. Tuân thủ TNHH An toàn thông tin mạng, TNHH An ninh mạng và các quy định pháp TNHH có liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thu thập thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện tử.

B. Ba lựa chọn trước đóđau đầu

C. Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký để vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để theo dõi, quản lý hồ sơ thủ tục hành chính điện tử do tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng chế độ, quy định và hiệu quả. Cập nhật kiến ​​thức để đảm bảo sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng đã triển khai trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

D. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên phương tiện điện tử; Tra cứu hồ sơ, gửi phản hồi cho tổ chức, người dân theo thông tin đã đăng ký khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765