Đăng ký tra cứu nhãn hiệu khi làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Bài viết về Tra cứu nhãn hiệu tại Hà Nội

Căn cứ theo Thông tư số 16/2016/BKHCN

Theo quy định của Thông tư số 16/2016/BKHCN, chủ nhãn hiệu hoặc tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội tra cứu thông tin về nhãn hiệu trước khi quyết định đăng ký nhãn hiệu.

Quy trình tra cứu nhãn hiệu

Khi tra cứu nhãn hiệu, bạn có thể tìm ra những đối chứng liên quan đến nhãn hiệu của bạn. Các đối chứng này bao gồm:

  • Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu và về sản phẩm/dịch vụ.
  • Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu nhưng không trùng về sản phẩm/dịch vụ.
  • Tương tự về mẫu nhãn hiệu và trùng lặp về sản phẩm/dịch vụ.
  • Tương tự về mẫu nhãn hiệu và tương tự về sản phẩm/dịch vụ.

Thông tin cần cung cấp

Để được tra cứu nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu hoặc người yêu cầu tra cứu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

  • Các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (theo từng nhóm của Bảng phân loại quốc tế các sản phẩm, dịch vụ).
  • Mô tả tóm tắt về nhãn hiệu.
  • Phiên âm, dịch các ký tự đặc biệt trong nhãn hiệu.

Kho dữ liệu tra cứu

Các yêu cầu tra cứu nhãn hiệu căn cứ theo các kho dữ liệu sau:

  • Các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.
  • Các nhãn hiệu được bảo hộ và các đơn nhãn hiệu nộp tại Việt Nam.

Chương trình tra cứu nhãn hiệu của Công ty luật Gia Khang

Công ty luật Gia Khang là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ và cung cấp dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu. Trước khi đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi sẽ giúp bạn tra cứu những thông tin liên quan đến nhãn hiệu của bạn. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem nhãn hiệu của bạn đã có nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp nào đã được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ hay chưa. Qua đó, bạn sẽ có cái nhìn chính xác về tỷ lệ được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.

Các tiêu chí đáng tin cậy:

Để đảm bảo tính chuyên môn, uy tín và đáng tin cậy, chúng tôi tuân thủ các tiêu chí E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, Experience) và YMYL (Your Money or Your Life) khi cung cấp dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu.

Tải tờ khai gốc

Tải tờ khai gốc

Dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu

Công ty luật Gia Khang cung cấp dịch vụ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu. Gia Khang sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình tra cứu thông tin về nhãn hiệu và thực hiện đăng ký nhãn hiệu. Đây là quy trình quan trọng quyết định việc bạn có nhận được văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của mình hay không.

Câu hỏi thường gặp

1. Theo Thông tư số 16/2016/BKHCN, tại đâu chủ nhãn hiệu hoặc tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu tra cứu nhãn hiệu?
– Chủ nhãn hiệu hoặc tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu tra cứu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

2. Tra cứu nhãn hiệu để tìm ra các đối chứng gồm những vấn đề nào?
– Tra cứu nhãn hiệu giúp tìm ra các đối chứng như: trùng lặp mẫu nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ, trùng lặp mẫu nhãn hiệu nhưng không trùng sản phẩm/dịch vụ, tương tự về mẫu nhãn hiệu và trùng lặp về sản phẩm/dịch vụ, tương tự về mẫu nhãn hiệu và tương tự về sản phẩm/dịch vụ.

3. Chủ nhãn hiệu hoặc người yêu cầu tra cứu cần cung cấp những thông tin gì để tra cứu nhãn hiệu?
– Chủ nhãn hiệu hoặc người yêu cầu tra cứu cần cung cấp đầy đủ thông tin về: các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (theo từng nhóm của Bảng phân loại quốc tế các sản phẩm dịch vụ), mô tả tóm tắt nhãn hiệu; phiên âm, dịch các ký tự đặc biệt trong nhãn hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765